2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ2. YARIYIL 5. SINIFLAR GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI YERİ: ......... ............. .................
TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ: 15.02.2007 – Perşembe / 14:00
TOPLANTI NO:2

TOPLANTI GÜNDEMİ
1) Açılış ve yoklama
2) Zümre toplantısının amacı
3) I. Yarıyılın genel bir değerlendirilmesi
4) Öğretim metot ve tekniklerinin incelenmesi, kullanılacak araç ve gereçlerin tespiti.
5) Uygulamada karşılaşılan güçlükler üzerinde durulması, bunlara çözüm yolları aranması
6) Ölçme ve değerlendirme
7) Dilek ve temenniler
8) Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1) Toplantı saat 14.00’de ......... ............. .................nda 5. sınıf öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantı başlamadan önce saygı duruşu ve İstiklâl Marşımız birlikte söylendi ve gündem maddeleri oluşturularak, maddelerin görüşülmesine geçildi..

2) İlçemiz okullarında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 12.02.2002 tarih ve 311/348 sayılı yazıları çerçevesinde ortak ve Genişletilmiş Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısının yapıldığı belirtildi.

Zümre toplantılarının ilçedeki okullarımız arasında eğitim birliğini sağlamak, eğitim farklılıklarını ortadan kaldırmak, yeni müfredat programının uygulanması sırasında görülen aksaklıkların giderilmesi için ortak bir görüş oluşturmak ve öğretmenler arasındaki uygulamada görülen farklılıkların giderilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki öğretmenler ve okullar arası yakınlaşma ve kaynaşmanın da sağlandığı belirtildi.

3) Eğitim ve öğretim yılının 1. döneminde derslerin işlenişinde ve başta yapılan planlamada herhangi bir aksaklığa rastlanmamış; planlarda gösterilen konu ve amaçlar etrafında tüm dersler işlenmiştir. Hesapta olmayan tatiller dolayısı ile geri kalınan konular uygun olan konular ile birlikte birleştirilerek ve ek dersler yapılarak, öğrenciyi sıkmadan ve zorlamadan işlenmesi karara bağlanmıştır.

4) Derslerin işlenişi esnasında monotonluktan kurtulmak amacıyla değişik metot ve tekniklerin kullanılmasının yararlı olacağı, programda metot ve teknikleri tanıtıcı bilgiler olduğu, özellikle Fen ve Teknoloji dersi programında her ünitede hangi metot ve tekniklerin kullanılacağının açıklandığı belirtildi. Her öğretmenin yılda birkaç mesleki eser okumasının şart olduğu belirtildi. Okulun ve çevrenin imkânlarına göre derslerde azami ölçüde araç ve gereç kullanılması, araç ve gereç kullanılarak yapılan çalışmaların daha kalıcı olduğu belirtildi. Eğitim öğretim çalışmalarında öğretmen merkezli eğitimden vazgeçerek öğrenci merkezli eğitim yapmamız gerektiği açıklandı.
Dersin işlenişinde gerekli olan araç-gereçler sınıfa getirilip yararlanılacak, geometrik şekil ve cisimler sınıfa getirilip bunların özellikleri şekil üzerinde gösterilecektir. Geometrik şekil ve cisimlerin çizimlerinde, cetvel, pergel ve iletki kullanımı kavratılacak, şekillerde ayrıntılar renkli tebeşirle gösterilip, öğrencilerin en iyi şekilde anlama, kavrama ve öğrenmelerine yardımcı olunacaktır.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/5-sinif-zumre-ve-sube/56419-5-siniflar-genisletilmis-zumre-ogretmenler-kurulu-toplanti-tutanagi.html#post114910
Konular işlenirken basitten zora doğru öğrencilere de uygulamalar yaptırılacak, işlenen konuları özelliklerine göre problem çözme, anlatım, soru-cevap, yaparak-yaşayarak öğrenme, şekille gösterme, tümevarım, tümdengelim, ispatlama, tekrarlama, karşılaştırma, inceleme ve araştırmaya yöneltme metotlarına başvurulacaktır.
Dersleri görsel kaynaklarla (tv. , vcd ) desteklenmesi ve laboratuvarın kullanılmasının yararına değinildi.

5) Daha önceki yıllarda uygulamada bir güçlük yaşanmadığı, sınıf, çevre ve öğrenci durumları göz önüne alınarak yapılan planlamanın öğrenciyi daha çok motive ettiği belirtildi. Özellikle öğrencilerin geçen yıl farklı türlerde etkinlikler yaparak eğitim öğretime aktif olarak katılmalarının başarıyı artırdığı vurgulandı.
Etkinliklerin tek tek kontrolünün zaman bakımından problemler yaşanmasına neden olduğu gözlemlense de, her öğrencinin birey olarak performansının değerlendirilmesinde çok faydalı olduğu, ancak zamanın çok iyi kullanılması gerçeği hatırlatıldı. Sınıf ortamında yetiştirilemeyen etkinliklerin ev ödevlerine yansıtılması kararlaştırıldı. Geçen yıl araç gereç temininde velilerin biraz ihmalkâr davrandıkları hatırlatılarak, velilere ufak bir ders araç gerecinin bile öğrencinin dersi kavraması açısından öneminin velilere, toplantılarda kavratılmasıyla başarının artacağı gerçeği vurgulandı.
Derslerin işlenişinde programın yeni olması nedeniyle bazı güçlükler yaşandıysa da öğrenci merkezli bu eğitim sisteminde öğrencilerin daha aktif olmalarının bütün problemleri en aza indirdiği görüldü. Çocuk, yaparak yaşayarak yeni bir şey öğrenmenin tadına vardığından birtakım eksikliklerle de öğrencinin motivasyonunun bozulmamasına özellikle dikkat edilmesi istendi.
6) Proje ve performans ödevleri konusunda 1.yarıyılda çeşitli aksaklıklar yaşandığı fakat bu dönem de bu aksaklıkların yaşanmaması için daha düzenli çalışılacağı fazla derine dalmadan gerekli form ve ölçeklerin uygulanması kararlaştırıldı.2.yarıyılda da 1.yarıyılda olduğu gibi en az bir tane performans ödevi verilmesi ve değerlendirme ölçeği ile not verilmesi,öğrencinin istediği bir dersten proje ödevi verilmesi gerektiği görüşüldü.
Yazılı sınavlar ve ders içi performansın değerlendirilmesi konusunda zümre başkanı ......... ............. tarafından yazılı sınavların yönetmeliğe uygun olarak ;Türkçe,Matematik,Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler dersleri için en az 3 yazılı sınav,diğer derslerden 2 sınav yapılacağı belirtildi.Ayrıca Görsel Sanatlar dersi için de Ürün dosyasının değerlendirileceği belirtildi.
Ders içi performansların değerlendirilmesi için;ünite ve tema sonlarındaki ve öğretmen klavuz kitaplarındaki değerlendirme formlarının kullanılacağı özellikle belirtildi.Ayrıca öğrencinin sınıf içindeki aktifliği,durumu vb özelliklerinin de değerlendirmeye alınacağı belirtildi.
Ürün dosyalarının derslerin konularına uygun çalışmaların seçilerek kullanılması, öğrenciye kendini ifade edebilme imkanının verilmesine dikkat edilmesi gözlem formlarının da titizlikle doldurulmasının öğrencinin geleceğine ayna olması açısından önem taşıdığı vurgulandı.
7) Alınan bu kararların tam olarak uygulanması ve gerekli kişilere(öğrenci velileri diğer öğretmenler vs.) bildirilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca 2006 – 2007 eğitim ve öğretim yılının 2.yarıyılının tüm öğretmen ve öğrencilere faydalı olması dilekleri ile toplantı sona erdirildi.
8) Toplantı aynı gün ve saat 15: 30’da sona ermiştir.

19.02.2007
......... .............
5. Sınıflar Zümre Başkanı


alıntıdır