2007 -2008 ÖĞRETİM YILI
YARBAŞI İLKÖĞRETİM OKULU
5 /B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU
II. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR.Toplantı No : 2
Toplantı Tarihi : 16.02.2008
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar :
ALİ ÇETİN Okul Müdürü
HAKAN MERİÇ Okul Müdür Yrd.
ARİF HACIOĞLU 5-ASınıf Öğretmeni
GÖKTUĞ ERCAN İngilizce Öğretmeni
YASİN AVŞAR Sanat Etkinlikleri
HATİCE ÖZEN Sspor Etkinlikleri

GÜNDEM:
1. İlköğretim kurumları yönetmeliğinin toplantı ile ilgili kısmının okunması.
2. Sınıfın genel durumu hakkında konuşulması.
3. Sınıf öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmesi.
4. Sınıf içi başarının artırılması için alınması gereken tedbirler.
5. Yazılı sınavlarda yığılma olmaması için böyle durumlarda ilgili öğretmenlerle görüşmeler yapılması.
6. Dilek ve temenniler.


AÇILIŞ:
1.Toplantı Okul Müdürü ALİ ÇETİN başkanlığında gerçekleşmiştir.

2.İlköğretim kurumları yönetmeliğinin toplantı ile ilgili kısmı okundu; Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır. İkinci yarıyılın ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır.
Sınıf öğretmeni tarafından sınıfın eğitim ve öğretime müsait olduğu belirtildi. Sınıfın fiziki açıdan çalışmaları engelleyebilecek bir durumunun olmadığı ifade edildi. Sınıf temsilci öğrenci seçiminin ve sınıf yerleşim düzeninin yapıldığı sınıf öğretmen tarafından dile getirildi.

3.Sınıfın genel durumu I.dönem karnelere göre: İngilizce % başarısız., Matematik %18 , Sosyal bilgiler dersinden %18, Fen Teknoloji %18 ,Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi % , ile Türkçe dersinden % 12 başarısız olunmuştur. Öğrenci çalışmaları ve genel durum dikkate alındığında İngilizce Öğretmeninin öğrencilerin ilk başta zorlandıklarını ancak derse olan ilgileri ve oyunlaştırlmış anlatımla bunu çabuk yendiklerini genel durumunun iyi olduğunu belirtti. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde sınıf içi derse katılım ve dinleme sorununun olmadığı belirtildi. Sınıf öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmesi şöyle yapıldı.


14
BİLAL YASİN KURT ; Dersleri zayıf Ağılama yetersizliği var.Derslere çok çalışması gerekli.Derslere ilgisini arttırmalı.
52
RAMAZAN DUMAN :3.Sınıfta okumaya geçtiği için dersleri sınıf seviyesinin çok altında.Mevcut seviyesi geliştirilmeli.
86
GÖZDE BABADAĞ Ailevi problemlerinden dolayı derslerdeki genel başarısı düştü.Derslere dikkatini verebilirse daha başarılı olabilir
87
ŞEYMA KUBAT ; Ders çalışması ve başarısını aldığı Teşekkür belgesiyle geliştirdi.
88
FATMA NUR KARTAL :; Ders çalışması ve başarısını aldığı Takdir belgesiyle geliştirdi.
91
MERT SELÇUK:; Dönem içinde derslerinde zayıfı yok.Derslere daha sıkı çalışmayla başarısını arttırabilir.
92
MERVE SARAÇ:; Derslere çok çalışması lazım.Sınıf seviyesinin altında. Deste ilgisiz. Başarısı için daha dikkatli olması lazım
93
SEMİHA URHAN: Ders çalışması ve başarısını aldığı Teşekkür belgesiyle geliştirdi.
94
SEVİM ÖZER; Sınıf seviyesinin altında. Başarısı için daha dikkatli olması lazım
95
FATİH KILINÇ.; Ders çalışması ve başarısını aldığı Takdir belgesiyle geliştirdi.
97
NAZİFE TUĞ. Ders çalışması ve başarısını aldığı Takdir belgesiyle geliştirdi.
98
NİSA KILIÇ:; Ders çalışması ve başarısını aldığı Takdir belgesiyle geliştirdi.
100
ALİ ÇOBANOĞLU: Ders çalışması ve başarısını aldığı Takdir belgesiyle geliştirdi.
156
FATİH ÇİFTÇİ; Derslerinde çok zayıf.Çok çalışması gerekli.Ödevlerini düzenli yapmıyor.
157
MİRKAN OKUR; Ders çalışması ve başarısını aldığı Takdir belgesiyle geliştirdi
158
ALİ YILDIZ: Ders çalışması ve başarısını aldığı Teşekkür belgesiyle geliştirdi.
159
SELİM AÇIKALIN: Ders çalışması ve başarısını aldığı Takdir belgesiyle geliştirdi

4.Sınıf içi başarının artırılması için alınabilecek tedbirler konusunda, şube öğretmenleri şu fikirleri ileri
sürdüler:
ARİF HACIOĞLU: “Öğrencilerin, kitap, defter ve diğer ders araç ve gereçlerinin eksiksiz olarak sınıfa getirilmesi konusunda titiz davranılmasının uygun olacağını düşünüyorum.”
HAKAN MERİÇ: “Genel olarak sınıf içi panoları kullanarak bilgilerini hatırlamalarına ve aileleri ile konuşarak çalışmalarını zamanında yapılmasına dikkat edelim.”
GÖKTUĞ ERCAN: “Derslerin öğrenci seviyesini göz önünde bulundurarak işlenmesinde yarar var. Aileleri ile diyalog kurularak öğrencilerin durumları hakkında bilgi vermeli ve bilgi almalı.”dedi.
Sınıfın gerek sınıf öğretmeni gerekse diğer öğretmenler tarafından daha iyi tanınmaya çalışılması gerektiği, ancak ilerde karşılaşılabilecek sorunları diyalogla halledilmesi dile getirildi. “Ailelerle mutlaka görüşme yoluna gidelim” fikri kabul edildi.

5.Yazılı sınavlarda yönetmeliğe göre bir günde ikiden fazla yazılı yapılamayacağı, yazılı tarihinin en az bir hafta öncesinden duyurulmasının ve sonuçların da yine 10 gün içerisinde ilan edilmesinin bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.e-okul sistemine girmeden sınıf öğretmeni ile değerlendirme yapmaya karar verildi.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/5-sinif-zumre-ve-sube/56418-5-sinif-2-donem-sube-ogretmenler-toplanti-tutanagi-ornegi.html#post114909

6.Başka söz alan olmadığından iyi dilek ve temennilerle
toplantıya son verildi.ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR


1.Öğrencilerin ders çalışma teknikleri ve araç gereç kullanımı hakkında bilgilendirilmesi,
2. Ders araç gereçlerinin haftalık ders dağılım çizelgesi doğrultusunda hazırlanması için özendirilmesine,
3. Öğrencilerin yapacakları ödevler, projeler ve çalışmaların mutlaka kontrol edilip derse hazırlıklı gelmelerin
sağlanmasına,
4. Derslerin öğrenci seviyelerin dikkate alınarak işlenmesine,
5. Beslenme, temizlik kılık kıyafet konusunda sık sık hatırlatmalar yapılmasına,
6. Sınıfın gerek sınıf öğretmeni gerekse diğer öğretmenler tarafından daha iyi tanınmaya çalışılması gerektiğinde
ailelerle görüşme yoluna gidilmesine
7.Yazılı sınavlarda yönetmeliğe göre bir günde ikiden fazla yazılı yapılamayacağı, yazılı tarihinin en az bir
hafta öncesinden duyurulmasının ve sonuçların da yine 10 gün içerisinde ilan edilmesinin bir zorunluluk olduğu sınav tarihlerinin öğrencilere dönem başında bildirilmesi ve sonuçlardan sınıf öğretmeninin haberdar edilmesine karar verildi.ARİF HACIOĞLU GÖKTUĞ ERCAN YASİN AVŞAR
5 / B Sınıf Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Sanat Etkinlikleri Öğretmeni.

HAKAN MERİÇ
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdür Yrd

UYGUNDUR
16.02.2008
ALİ ÇETİN
Okul Müdürü
alıntıdır