DOKUZOCAK İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE


DÖRTYOL


14. 02. 2007 Tarihinde saat 13.30 da öğretmenler odasında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5/A sınıfı şube öğretmenler toplantısı yapılacaktır.
Gereğini arz ederim.Sınıf Öğretmeni
Ahmet TÜRKOĞLU

GÜNDEM
 • Açılış ve yoklama
 • 1. dönemin değerlendirilmesi
 • Öğrenci davranışlarındaki olumlu ve olumsuz yönler
 • Kişilik bakımında görülen değişmeler
 • Ekonomik yönden öğrencilerin değerlendirilmesi
 • Uygulanacak test ve sorular
 • Kapanış.
O L U R


….. /02/2007
Osman ÖZEL


Okul Müdürü

2006/2007 ÖĞRETİM YILI


5/A SINIFI


ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI NO: 2
TOPLANTIN TARİHİ: 14/02/2007

 • Toplantıya okul müdürü başkanlığında ve 5/A sınıfında derse giren öğretmenlerle başlandı.
 • Sınıf öğretmeni Ahmet Türkoğlu sene başında öğrencilerin bilgi ve davranış yönüyle çok eksik hatta 3. sınıf düzeyinde olduğunu belirterek 1. dönem sonuna kadar mümkün olduğunca öğrenci davranışlarındaki olumlu değişmelerin gözlendiğini ders durumlarında genel olarak ilerleme kaydedildiğinin belirlendiğini açıkladı. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun derslere karşı ilgilerinin arttığını ve ödevlerini severek ve isteyerek yaptıklarını gözlemlediğini açıkladı.
Bunun yanında sınıftaki birkaç öğrencinin olumlu davranışları kazanmalarına rağmen derslere karşı ilgilerinin olumlu gelişme göstermediğini söyledi. Aileleriyle yapılan görüşmede de bir çözüm elde edilmediğini dile getirdi. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersine giren okul müdürü Osman ÖZEL bu belirtilen öğrencilerin derslerini sınıfta dinlemelerine rağmen evde hiç tekrar etmediklerini tespit ettiğini, bu öğrencilerin 2. dönemde derse ilgilerinin artırılması için ve ödevlerini yerine getirmeleri için rehberlik öğretmeni ile birlikte çalışma yapılması, gerekirse aileleriyle de bire bir görüşülerek konunun üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. 1. dönem sonuna kadar öğretimde epey mesafe kat edildiğini (okumada ve matematik dersinde) dile getirdi.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/5-sinif-zumre-ve-sube/56420-5-sinif-2-donem-sube-toplanti-ornegi.html#post114911
 • Öğrencilerin derse giriş ve çıkışlarda okul kurallarına uydukları, dersi dikkatli ve katılımcı dinledikleri, öğretmenlere karşı sevgi ve saygılı davranışlarda bulunduklarını sınıf öğretmeni söyledi. Okul bahçesinde ve teneffüslerde diğer öğrencilere karşı uyumlu oldukları açıklandı. Üç öğrencinin okula gelişlerinde problem olduğu, velilerinin sürekli göndermediği, çocuklarını işçi olarak çalışmaya gönderdiklerini söyleyerek velileriyle görüşülmesine rağmen bu tutuma devam edildiğini açıkladı Nemci Avcı’da bu velilerin eğitime karşı ilgisiz olduğunu ve bu çocukların ikisinin kız olduğu , kız çocuklarının da okula gelmesine olumlu bakılmadıını gelmeme sebebi olarak belirtti. Kendisinin de rehberlik öğretmeni ile birlikte veli ziyaretine giderek konuyla ilgili görüşme yaptığını ve bu kanaate de bundan sonra vardığını söyledi.
 • Kişilik bakımında pek problem olmadığı bir öğrencinin anne ve babasının ayrı olduğu kendisinin de babaanne ile kalması sonucu bazı problemler yaşadığını sınıf öğretmen açıkladı. Böyle olmasına rağmen bu öğrencinin derslerinde çok başarılı olduğunu dile getirdi.
 • Velilerin ekonomik yönden zayıf olduğu, çoğunun belli bir işi olmadığını yapılan veli görüşmelerinde gözlemlediğini rehberlik öğretmeni dile getirdi. Maddi yönden zayıf olmaları da beraberinde eğitimdeki kaliteyi düşürebileceğini söyledi.
 • Derslerle ilgili yazılı ve test uygulamaların sık sık yapılması soru-cevap tekniğiyle öğrenci bilgilerinin sürekli gözlenmesi ve derslere karşı istek uyandırılması öğrenci derslerini olumlu etkileyeceği belirtildi.
 • 2. yarıyılın daha verimli geçirilmesi dileğiyle toplantıya son verildi.
ALINAN KARARLAR

1. Öğrencilerin okula devamının sağlanmasına
2. Eğitim öğretimin etkili şekilde uygulanmasına
3. Olumsuz davranışların gözlemlenerek ikazına ve olumlu davranışların pekiştirilmesine
4. Sık sık soru _cevap tekniğiyle bilgilerin ölçülmesine
5. Kişilik yönden sorun yaşayabilecek öğrencilere rehberlik öğretmeni ve sınıf öğretmeni işbirliği ile yardımcı olunmasına
6. Ödevlerin kontrol edilerek yapmayan öğrenci velileriyle görüşülerek problemin çözülmesine
Karar verildi.Sınıf Öğretmeni Rehber Öğretmen Sanat Etkinliği Öğretmeni
Ahmet TÜRKOĞLU Leyla ERGİN Nemci AVCIDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Osman ÖZEL

alıntıdır