ALLAH(cc)'IN SIFATLARI...


Sıfat-ı zatiyye şunlardır:

1- Kıdem, Allahü tealanın evveli yoktur.

2- Beka, Allahü tealanın sonu yoktur.

3- Kıyam bi-nefsihi, Allahü teala, kimseye muhtaç değildir.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=131911

4- Muhalefetün lil-havadis, Allahü teala kimseye benzemez.

5- Vahdaniyyet, Allahü teala birdir ortağı, benzeri yoktur.

6- Vücud, yani var olmasıdır.

Sıfat-ı sübutiyye şunlardır:

1- Hayat, Allahü teala diridir.

2- Ilm, Allahü teala herşeyi bilir.

3- Sem', Allahü teala işitir.

4- Basar, Allahü teala görür.

5- Irade, Allahü teala dileyicidir. Yalnız O'nun dilediği olur.

6- Kudret, Allahü teala herşeye gücü yeter.

7- Kelam, Allahü teala söyleyicidir.

8- Tekvin, Allahü teala halıktır, yaratıcıdır. Her şeyi yaratan, yoktan var eden O'dur. O'ndan başka yaratıcı yoktur.

Cenab-ı Haktan başkası için (yarattı) demek küfür olur. Ya'ni mecaz ma'nada da olsa bu kelime kullanılamaz. Insan birşey yaratamaz.