. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 12…………… OKULU ……/…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ …DÖNEM …YAZILISIAdınız-SOYADINIZ:Numaranız: …/…/20…AÇIKLAMALAR:

1. Sınav süresi 40 dakikadır.

2.Başarılar dilerim.SORULAR

Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/sosyal-bilgiler-dersi/49493-7-sinif-sosyal-bilgiler-dersi-yazili-sorulari.html#post100299


1. İnsanlığın sanat mirasının niçin korunması gerektiğini açıklayınız?2. İnsanlığın ortak mirasını koruma yolları nelerdir?3. Ülkemizin ortak mirasa katkılarına örnekler veriniz?4. İnsan ve insanlık kavramıyla ilgili her durumda uyulması gereken ilkeler nelerdir?5. İnsan ve Vatandaşlık Beyannamesi ne zaman? Nerede yayınlandı?6. Doğal hukuk akımı ve bireycilik akımının etkileriyle insanların hangi haklara sahip oldukları kabul edilmiştir?7. 20. yüzyılda korunmaya başlayan insan hakları hangileridir?8. Hak, evrensellik, insan hakları,insan, insanlık , ortak miras ve doğal hukuk akımı kavramlarını açıklayınız?CEVAPLAR