7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 20…………… OKULU ……/…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ …DÖNEM …YAZILISIAdınız-SOYADINIZ:Numaranız: …/…/20…AÇIKLAMALAR:

1. Sınav süresi 40 dakikadır.

2.Başarılar dilerim.1-Toros dağları,Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimleri ile iç kesimleri arasıdaki iklimin değişmesinde etkili olmuştur.Bu durum ,Antalya Bölümünün kesimlerinde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesinde daha çok etkili olmuştur?

A)Pamuk B)Tütün

C)Muz D)Pirinç2-Ege Bölgesinin kıyı kesiminden iç kısımlara doğru gidildikçe sıcaklık düşer,don olayları ve kar yağışları sıklaşır.

Bu durumun temel nedeni nedir?

A)Dağların Doğu-Batı yönünde uzanması

B)Dağların arasında çöküntü ovalarının yer alması

C)Kıyıdan iç kısımlara gidildikçe yükseltinin artması

D)Kıyıdan iç kesimlere gidildikçe ormanların azalması3-Akdeniz bölgesinin genel özellikleri ile ilgili,i bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Dağlar çok geniş yer kaplamaktadır

B)Kıyı ile yaklaşık 700 m kadar olan kesim bozkırdır

C)Taşeli ve Teke platoları ile Toros dağları çok tenha yerlerdir.

D)Dağ sıraları,kıyı ile iç kesim arasında ulaşımı zorlaştırmıştır4-Antalya Bölümünün kıyı kesimlerinde yetiştirilen tarım ürünleri ile Göller Yöresinde yetiştirilen tarım ürünleri farklıdır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bitki örtüsünün farklı olması

B)İklimin farklı olması

C)Göller yöresinin kapalı havza olması

D)Kıyı kesimlerinde turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması5-Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu ile Çukurova'yı birbirine bağlar?

A)Sertavul Geçidi B)Gülek Boğazı

C)Belen Geçidi D)Kalkanlı Geçidi6- Doğu Karadeniz Bölümünün kıyı kesimleri, arasında karşılaştırma yapıldığında aşağıdakilerden hangisinde benzerlik görülür?

A)İklim özelliği

B)Yetiştirilen tarım ürünleri

C)Nüfuslanma ve yerleşme

D)Dağların doğrultusu7-Trabzon'da Karadeniz iklimi görülürken Gümüşhane'de karasal iklim özelliği görülmektedir?

Bu duruma neden olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Denize yakınlık ve uzaklık

B)Enlem farkı

C)Bitki örtüsü farklılığı

D)Matematik konum8-Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında denize paralel olarak uzanmaktadır?

A)Köroğlu B)Ilgaz

C)Küre D)Samanlı9-Aşağıdakilerden hangisi tabii bir limandır?

A)Sinop B)Samsun

C)Trabzon D)Giresun10-Zonguldak ve çevresinin ekonomik yönden gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden hangisi daha az etkili olmuştur?

A)Zengin taş kömürü yataklarının varlığı

B)Demir çelik endüstrisinin gelişmesi

C)İşlek bir limana sahip olması

D)Tarım ürünlerinin çeşitliliği11-Aşağıdaki illerimizden hangisinde Petrol rafinerisi yoktur?

A)Mersin

B)İzmit

C)Kırıkkale

D)Antalya12-Karadeniz Bölgesinde aşağıdaki sanayi kollarından hangisi bulunmaz?

A)Şeker

B)Kağıt

C)Petrol-Kimya

D)Demir-çelik13-Aşağıdakilerden hangisi Kalkanlı (Zigana )geçidi sayesinde iç kesim- ler ve İran'ın kuzeydoğu ticaretinin kendinde toplanmıştır?

A)Rize

B)Trabzon

C)Mersin
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/sosyal-bilgiler-dersi/49489-7-sinif-sosyal-bilgiler-dersi-yazili-sorulari.html#post100295

D)İzmir14-Aşağıdaki ovalardan hangisi az nüfuslanmıştır?

A)Adapazarı

B)Konya

C)Çukurova

D)Gediz15-Aşağıdakilerin hangisi don olayın dan olumsuz etkilenir?

A)Turunçgiller

B)Üzüm

C)Şekerpancarı

D)Ayçiçeği16-Bir delta ovası olan Çukurova'da pamuk tarımının gelişmesindeki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mevsimlik işçilerin varlığı

B)Dokuma endüstrisinin gelişmesi

C)Ticaret ve ulaşımın gelişmişliği

D)Akdeniz ikliminin hüküm sürmesi17-İlkbahar ve yaz mevsimlerin sıcak ve yağışlı geçmesi ,toprağın da nemli olması aşağıdakilerden hangisinin yetiştirilebilmesi için gereklidir?

A)Mısır

B)Tütün

C)Arpa

D)Pamuk18-Fisko Birlik'in kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şekerpancarı üreticilerine maddi destek sağlamak

B)Fındık üretimini teşvik etmek ve değerlendirmek

C)Turunçgiller üreticileri arasında birlik sağlamak

D)Pamuk üretimini teşvik etmek19-Karadeniz Bölgesindeki ormanların fazla olmasında aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha fazladır?

A)Toprak çeşidinin

B)Yağışların fazla olması

C)Deniz kıyısında olması

D)Yazları serin geçmesi20-Gediz nehrinin ağzının İzmir Körfezinin kuzeyine çevrilmesinin nedeni nedir?

A)Kuzeydeki tarım alanlarını daha iyi sulayabilmek

B)Yeni bir delta ovası kazanmak

C)Zamanla büyüyen deltanın İzmir Limanının önünü kapamasını önlemek

D)Gediz'in aşağı kesiminde nehir ulaşımını sağlamak22-Aşağıdaki sıradağlardan hangisi Kuzey Anadolu sıra Dağlarının Trakya uzantısıdır?

A)Yıldız(Istranca)

B)Sündiken

C)Biga

D)Samanlı23-Aşağıdaki ovalardan hangisinin adıyla bu ovalardan geçen akarsuların adı aynı değildir?

A)Büyük Menderes

B)Çarşamba

C)Bakırçay

D)Gediz24-Karadeniz Bölgesinde yer alan akarsuların yıl boyunca taşıdıkları su miktarında önemli değişiklikler olmamasının nedeni nedir?

A)Delta ovalarının olması

B)Her mevsim yağışlı olması

C)Orman alanlarının geniş yer kaplaması

D)Dağların eğiminin fazla olması25-Aşağıdakilerden hangisi Orta Torosları oluşturan dağlar arasında yer almaz?

A)Bey Dağları B)Aladağlar