. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ YAZILI SORULARI 15…………… OKULU ……/…… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7/… SINIFI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ …DÖNEM …YAZILISIAdınız-SOYADINIZ:Numaranız: …/…/20…AÇIKLAMALAR:

1. Sınav süresi 40 dakikadır.

2.Başarılar dilerim.1-Karadeniz Bölgesi tarımda makinalaşmanın en az olduğu bölgemizdir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıllık yağış miktarının fazla olması

B)Yer şekillerinin fazla engebeli olması.

C)Yetiştirilen ürün çeşidinin az olması

D)Tarım yapılan alanların dar olması2-Endüstri,ticaret ve ulaştırma gibi faaliyetlerin en fazla olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ege B)Marmara

C)Akdeniz D)İç Anadolu3-Aşağıdakilerden hangisinde verilenler aynı coğrafi bölgemizde yer alır?

A)Yıldız dağları,Ergene Ovası,Çanakkale Boğazı

B)Bafra Ovası,Küre Dağları,Gediz Irmağı

C)Edremit Körfezi,Büyük Menderes Irmağı,Zigana geçidi

D)Çukurova,Orta Toroslar,Yazlıkaya Platosu4-Marmara Bölgesinin hangi bölümü diğerlerine göre az nüfuslanmıştır?

A)Çatalca-Kocaeli Bölümü B)Yıldız Bölümü

C)Güney Marmara Bölümü D)Ergene Bölümü5-Karadeniz Bölgesinin en fazla yağış alan bölümü hangisidir?

A)Orta Karadeniz B)İç Batı Anadolu

C)Batı Karadeniz D)Doğu Karadeniz6-Bozkır ,maki,orman alanlarının birlikte yer aldığı bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karadeniz B)Doğu Anadolu

C)Marmara D)İç Anadolu
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/sosyal-bilgiler-dersi/49491-sinif-sosyal-bilgiler-dersi-yazili-sorulari-15-a.html#post1002977-Doğu Karadeniz Bölümünün kıyı kesiminin kıyı kesiminde temel besin maddesi olarak buğdayın yerini niçin mısır almıştır?

A)Mısırın çok amaçlı değerlendirilmesi

B)Yağışların her mevsime yayılması

C)Halkın geleneksel alışkanlıkları

D)Yüzey şekillerinin engebeli olması8-Karstik yer yüzü şekillerinin en fazla görüldüğü bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ege B)Akdeniz C)Marmara D)İç Anadolu9-Rize dolaylarında turunçgillerin yetiştirilebilmesi o bölgenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A)Yazların serin olması B)Bol yağış alması

C)Toprağın elverişli olması D)Kışların ılık geçmesi10-Zeytin aşağıdaki bölgelerin hangisinde yetiştirilmemektedir?

A)Ege B)Akdeniz C)Marmara D)İç Anadolu11-Doğu Karadeniz'de yüksek dağlar kıyılara paralel uzanmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumlu etki yapmıştır?

A)Kıyı ve iç kesimler arasında ulaşım

B)Tabii limanların olması

C)Nüfusun dengeli dağılması

D)Kıyıda iklimin ılıman geçmesi12-Orta Karadeniz bölümünde orman alanları ,Doğu Karadeniz bölümüne göre azdır.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur.?

A)Yıllık yağış miktarının az olması

B)Toprak yapısının farklı olması

C)Kışların sert ve soğuk geçmesi

D)Tarıma ayrılan alanların fazla olması13-Doğu Karadeniz bölümünden başka bölgeler yapılan göçlerin azalmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?

A)Sanayi kuruluşlarının sayısının artması

B)Hayvancılığın teşvik edilmesi

C)Halkın balıkçılığa ve deniz ulaşımına yönelmesi

D)Fındık yetiştiriciliğinin yaygınlaşması14-Marmara bölgesinin hangi bölümünde halk geçimini daha çok hayvancılıktan ve ormancılıktan sağlar?

A)Güney Marmara B)Yıldız

C)Ergene D)Çatalca -Kocaeli15-Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi için söylenemez?

A)Yağış rejimi düzenlidir

B)Dağınık kır yerleşim özelliği görülür

C)Nadasa bırakılan alanlar fazladır

D)Taş kömürü ve bakır önemli yer altı kaynaklarındandır16-Akdeniz bölgesi ile iç Anadolu arasındaki ulaşım zorlaştıran temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dağların kıyıya paralel uzanması

B)Kış yağışlarının fazla olması

C)Erozyon olayının fazla olması

D)Eğimli alanların akarsular tarafından parçalanması17-Akdeniz Bölgesinde bulunan şehirlerden hangisinde petrol rafinerisi bulunmaktadır?

A)İskenderun B)Adana C)Mersin D)Antalya18-Akdeniz bölgesinde üretilen ürünlerden hangisinin ülke ekonomisine katkısı daha fazladır?

A)Haşhaş B)Yer fıstığı C)Pamuk D)Muz19-Ege Bölümü ile İç Batı Anadolu Arasında aşağıdakilerden hangisinin açısından benzerlik görülür?

A)Ekonomik gelişmişlik B)Doğal bitki örtüsü

C)İklim özelliği D)Akarsular20-Pirinç ve kendir aşağıdaki hangi bölümdeki halkın geçim kaynakları arsında yer alır?

A)Ege B)Ergene

C)Batı Karadeniz D)Doğu Karadeniz21-Aşağıdaki bölgelerimizde n hangisinde üretilen sebze ve meyvenin olgunlaşması diğerlerinden önce olur?

A)Marmara B)Karadeniz C)Doğu Anadolu D)Akdeniz22-Marmara Bölgesindeki ergene bölümünde aşağıda özellikleri verilen tarım ürünlerinden hangisi yetiştirilir?

A)Kışın ılımanlık isteyen

B)Yazın kuraklık ve sıcaklık isteyen

C)Her mevsim yağış isteyen

D)Yazın bol yağış isteyen23-Ülkemizde orman yangınları en az hangi bölgemize görülür,neden?

A)Akdeniz bölgesi yazlar kurak olduğu için

B)Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı olduğu için

C)Ege Bölgesi dağlar doğu batı doğrultusunda uzandığı için

D)Marmara Bölgesinde kış yağışları fazla olduğu için24-Akdeniz Bölgesinin hangi yöresinde dağlar denize dik olarak uzanır?

A)Taşeli Yarımadası B)Çukurova yöresi

C)Hatay ve çevresi D)Teke yarımadası25-Aşağıdaki turistik merkezlerden hangisi başka bir bölgede yer alır?

A)Pamukkale B)Efes C)Bodrum D)Fethiye