Okulda hiperaktivite yönetimi
Özdenetimi olmayan hareketli çocukların kontrolü sanıldığı kadar zor değildir. Öncelikle çocuğun beyin fonksiyonlarının istenen şekilde olması sağlanmalıdır. Bunu sağlamanın en güzel yolu mesleki eğitimdir. Çocukların psikomotor gelişimlerini sağlayarak, özdenetimlerinin gelişmesini sağlayabiliriz. Okullar aynı zamanda çocukların mesleki eğitime yönlendirildiği kurumlar olmak zorundadır.

Çocukla anlaşma imzalayın
Bir çok araştırma hiperaktivitenin sınıf yönetimine adanmıştır. Dikkat edildiğinde ayrıca davranış ve akademik performanstaki gelişmeler fark edilmiştir. Bu teknikler belirtilen güçlenmeyi, cezalandırma ve mutabakat sağlama konularını içerir. Son olarak da, çocuk ve öğretmen, çocuğun nasıl davranması gerektiği ve dikkatinin arttırılması ile ilgili konularda yazılı bir anlaşma imzalarlar.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/rehberlik-ve-sosyal-etkinlikler/58287-okulda-hiperaktivite-yonetimi.html#post119231

Önemli noktalar
Çocuğun ödevlerini yaparken gerektiğinde ara vermesine olanak tanıyın. Bu aralara diğer çocuklardan daha sık ihtiyaç duyacaktır.
Oyun saatlerini azaltma ve teneffüs iptalinden kaçının. Oyun saatleri çocuğun fazla enerjisinden kurtulması için iyi bir fırsattır.
Farklı aktivite düzeyleri gerektiren dersleri gün içine dağıtın. Müzik, beden eğitimi, resim gibi yardımcı dersleri daha çok dikkat gerektiren Türkçe, matematik gibi derslerin arasına koyun.

Video çekimi
Öz telkin. yararlı bir sınıf içi yönetimi olarak kabul edilir.
Özdenetimini sağlamak için çocuğa, davranışlarının ne kadar yararsız ve tedirgin edici olduğunu göstermek için. Video çekimleri ile bilgi vermenin çok yararlı olacağını söyleyebiliriz.

Sadece 10 dakika!
Bu çocuklarla halka şeklinde çalışma çok zordur. Dürtülerinin ve vücutça hareket etme ihtiyaçlarının çok olmasına dikkatlerini bir noktada toplama güçlüklerine rağmen, onlardan yerlerinde sessizce oturmaları, birkaç konuyu içine alan ve grup liderinin uzaktan izlediği bir grup tartışmasını on dakika izlemeleri istenir.

Sonuç olarak
Çocuğun krizlerine ilgi göstermemek, bunlara ilgisiz davranmak, onu ele alırken sakin olmak
Çocuk olumlu davranışlarda bulunduğunda, ona ilgi göstermek ve onu ödüllendirmek
Çocuğun krizlerinden ürkmemek ve ona aciz görünmemek
Çocuğun üstüne fazla düşmemek
Çocuğu sürekli "yapma" uyarısı ile kısıtlamamak, ancak belli kuralları koymak
Çocukla sabırlı ve kararlı davranmak, iyi bir iletişim kurmanın yollarını aramak
Çocuğun olumsuz davranışlarının altında yatan duyguları keşfetmek
Çocuğun dramatik oyunlarla ve taklit oyunlarıyla rahatlamasını sağlamak
Çocuğu zevk alıyorsa, su. resim ve boyama faaliyetlerine yönlendirmek, bu faaliyetlerle duygularını dışa vurmasını sağlamak. Yaptığı eserleri inceleyerek onu tanımaya çalışmak.
Çocuğu tanıyarak yönlendirmek
Çocuğa başarı alanları bulmak
Çocuğu yönlendirerek enerjisini harcamasına yardım etmek
Teke tek arkadaş ilişkileri geliştirmesine fırsat vermek olarak sıralanabilir