1 . Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz:
"Telefon bir konuşma aygıtıdır." .

2 . anatomi Vücutta belirli bir görevi yerine getiren organ grubu:
"Sindirim aygıtı. Solunum aygıtı."

3 . fizik Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve bazı belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.