Zikrin yüz kadar faydası vardır.Onlardan bazıları:
01.Zikir,şeytanı kovar,uzaklaştırır.
02.Aziz ve Celil olan Rahmanı razı eder.
03.Kalpdeki gam ve kederi giderir.
04.Kalbe ferah,sevinç ve genişlik verir.
05.Kalbi ve vücudu kuvvetlendirir.
06.Yüzü ve kalbi nurlandırır.
07.Rızkı celbeder(çeker).
08.Zikredene,heybet,tatlı ve hoş bir sima verir.
09.İslâm_ın ruhu olan(Allah) muhabbeti verir.
10.İhsan makamına ulaşıncaya kadar,Murakabe(Allah Teala_nın,kullarını gözetlediği
bilincine)mertebesine ulaştırır.
11.Aziz ve Celil olan Allâh_a iltica etme anlamına gelen İnâbeyi kazandırır.
12.Allah_a yakınlaştırır.
13.Ma_riret kapılarından bir kapı açar.
14.Rabbinin heybetinden dolayı korku ve azametinden kalp ürpermesi verir.
15.Allahu Tealanında,Onu anmasına vesile olur.Nitekim Allahu Teala__Beni zikredin ki
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=111531
ben de sizi anayım.__buyurdu.(Bakara,152)
16.Kalp diriliği verir.
17.Zikir,kalbin ve ruhun güçü ve kuvvetidir.
18.Kalbi günah pasından temizler,çilalandırır.
19.Hata ve günahları döker.En büyük sevaplardandır.Yapılan iyilikler
günahları,giderir.
20.Kulu ile Rabbi arasında ünsiyet meydana getirir.
21.Kulun rabbinin şanını yücelterek,tesbih ederek ve hamdederek rabbini
hatırlamasıdır.Allah da onu şiddet(sıkıntı)anında hatırlar.
22.Kul,genişlik zamanında Onu zikretmek suretiyle Allahu teala ile ünsiyet meydana
getirdiği zaman,Allahu teala_da Onu şiddet anında tanır(yardım eder).
23.Allah_ın azabından kurtarıcıdır.
24.Sekinetin inmesinin,rahmetin kuşatmasının ve zikredeni meleklerin kuşatmasının
sebebidir.
25.Dilin giybet,nemime(koğuculuk),yalan söz,edepsiz konuşmalar ve boş sözler yerine
zikirle meşgul olmasına sebebdir.
26.Zikir meclisleri,meleklerin meclisleridir.Boş sözlerin konuşulduğu ve gaflet
meclisleri ise,şeytanların meclisleridir.
27.Kıyamet gününde kulu pişmanlıktan kurtarır.
28.Zikirle meşgul olmak,Allahu Tealanın lutfu ihsanına sebeptir.Bu,isteyenlere lutfu
ihsanından daha üstündür.
29.Zikir ibadetlerin en üstünü ve efdali olduğu halde,ibadetlerin en kolay olanıdır.
30.Zikirden dolayı verilen ilahi vergi ve lütuf,diğer amellere verilmedi.
31.Allah tealayı zikretmeye devam etmek,kulu dünya ve Ahiret hayatında,Allah_ı
unutması sebebiyle olan şekavetten emin kılar.
32.Zikirden başka,her zaman ve her vaziyette yapılabilen bir amel yoktur.
33.Zikir dünya hayatında,kabirde,ahiret hayatında ve sırat köprüsü üzerinde
zikredenin önünden giden bir nûrdur.
34.Zikir her işin başıdır.Kime zikir kapısı açılırsa,Ona Allahu teala_ya yakınlık
kapısı açılır.