1. Cümle başları büyük harfle başlar. Cümle içinde, tırnak içine alınan cümleler de büyük harfle başlar.– Hocası ona her zaman “Sen büyük bir alim olacaksın.” derdi.
2. Nokta, iki nokta, ünlem ve soru işaretlerinden sonra gelen cümlelerin ilk sözcüğü büyük harfle başlar.
– Acaba, milli lisanımız bunlardan hangisi olacaktır? Bu suale cevap vermeden, lisanımızı başka lisanlarla mukayese edelim: Başka lisanlar, milletlerin başkentlerine ait lisanlardır…
Uyarı: İki noktadan sonra cümle niteliği olmayan örnekler sıralanırsa bu örnekler büyük harfle başlamaz.
Çantan adeta doluydu: kalemler, defterler, testler…
3. Şiirlerde mısraların ilk harfi büyük harfle başlar.
– Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/turkce-dersi/69648-buyuk-harflerin-yazilisi.html#post134126
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

4. Özel adlar büyük harfle başlar. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar ve lakaplar da
büyük harfle başlar.
– Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk

– Av. Mehmet Bey
– Esra Hanım
Uyarı: Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle yazılmaz.

Bilal amca, Sema teyze
5. Kurum, kuruluş, gazete, dergi ile mahalle, sokak vb. yer adları büyük harfle yazılır.
– Türk Dil Kurumu
– Ihlamurdere Caddesi
– Avrupa
– Çengelköy

alıntıdır