TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 6.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILI
SORULAR
1.”İyilik ve Allah’a saygı üzerine yardımlaşın.Kötülük ve günah işleme üzerine yardımlaşmayın!”ayetinde anlatılmak istenen nedir?
a)İyiliğin hep birlikte yapılması gerekir.
b)Kötülüğe karşı iyi davranılmalıdır.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/ortaokul-diger-dersler/67285-temel-dini-bilgiler-dersi-6-siniflar-1-donem-2-yazili.html#post131579
c)İnsanlar birbirlerine dua etmelidir.
d)İyilik herkes için olmalıdır.
2.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da geçen iyilikle ilgili kavramlardan değildir?
a)Maruf b)Münker
c)Birr d)İhsan
3.Emr-ibil maruf,nehyi anil münker nedir?
a)Bize sürekli sevap getiren sadakadır.
b)Sık sık iyilik yapmak demektir.
c)İyiliği emretmek,kötülüğü yasaklamaktır.
d)İyiliği karşılıksız yapmaktır.
4.”Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılabilecek bir sonuçtur?
a)Allah’ın emir ve yasaklarına uymalıyız.
b)Adaletli olmalıyız.
c)Çirkin işlerden uzak durmalıyız.
d)Doğru sözlü olmalı ve doğru davranışlarda bulunmalıyız.
5.”Doğruluk iyiliğe,……….cennete götürür.Yalan kötülüğe,………cehenneme götürür.”
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir?
a)doğruluk-kötülük b)iyilik-kötülük
c)iyilik-yalan d)doğruluk-yalancılık
6.Aşağıdakilerden hangisi münafığın özelliklerinden değildir?
a)Yalan söyler. b)Emaneti korumaz.
c)Harama bakar. d)Sözünde durmaz
7.”Ey iman edenler!Adaleti titizlikle ayakta tutan,kendiniz,ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun.”
Yukarıdaki ayette hangi konuya dikkat çekilmiştir?
a)Merhametli olmaya b)Güvenilir olmaya
c)İffetli olmaya d) Adaletli olmaya

8.Merhametle ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Merhamet sadece insanlara gösterilir.
b)Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
c)Merhamet edenlerin en merhametlisi Allah’tır.
d)Bütün canlılara merhamet edilmelidir.
9.Söz ve davranışlarında çirkin ve haram işlerden uzak durmaya ne denir?
a)Dürüstlük b)Adaletli olmak
c)İffetli olmak d) Güvenilirlik
10.”Siz bana 6 şeyi garanti edin.Ben de size cennete girmeyi garanti edeyim.”
Aşağıdaki şıklardan hangisi yukarıdaki hadiste geçen özelliklerden değildir?
a)Emaneti koruyun.
b)Sadaka verin.
c)İffetli olun.
d)Sözünüzü yerinize getirin.

11.Aşağıdakilerden hangisi paylaşmayla ilgili bir ibadet değildir?
a)Namaz b)Zekat
c)Sadaka d)Fitre
12.
I- Zekat-Vacip
II- Sadaka-Sünnet
III-Fitre-Vacip
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur.
a)I ve II b)I ve III
c)II ve III d)Yalnız I
13.Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye değildir?
a)Cami yaptırmak b)Yol yaptırmak
c)Hastane yaptırmak d)Bir fakire para vermek
14.”Ancak iki kişiye gıpta edilir:………”hadisinde belirtilen kişiler kimlerdir?
a)Maharetli ve zeki olanlar
b)Bilgisini ve malını paylaşanlar
c)Güzel ve cömert olanlar
d)Güzel olan ve bilgisini paylaşanlar

15.”Sizden kim bir kötülük görürse onu …………..düzeltsin.Buna gücü yetmezse………….düzeltsin. Buna da gücü yetmezse……….ondan nefret etsin.Bu sonuncusu imanın en zayıf olanıdır.”
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi şık gelmelidir?
a)eliyle-diliyle-kalbiyle b)kalbiyle-diliyle-eliyle
c)diliyle-eliyle-kalbiyle d)eliyle-kalbiyle-diliyle
16.Aşağıdakilerden hangisi bir kötülüğü elle düzeltmektir?
a)Televizyonda izlediğimiz bir kötülükten nefret etmemiz
b)Rüşvet alan birini amirine şikayet etmemiz
c)Sınıfta yapılan bir kavgayı önlemeye çalışmamız
d)Uyarmamıza rağmen yine okul malına zarar veren öğrenciyi müdüre söylememiz
17.”Ey iman edenler!İçki,kumar,dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir.Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”
Yukarıdaki ayette hangi dokunulmazlığa değinilmiştir?
a)Neslin korunması
b)Dinin korunması
c)Canın korunması
d)Aklın korunması
18.” Kim bir kişiyi hakkı olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de (bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur.”
Yukarıdaki ayette hangi dokunulmazlığa değinilmiştir?
a)Canın korunması b)Malın korunması
c)Neslin korunması d)Aklın korunması
19.Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir?
a)Rüku b)Kıraat c)Vakit d)Secde
20.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)3 ve 4 rekatlı namazlarda ilk oturuş vaciptir.
b)Kıyam namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamaktır.
c)Setr-i avret namazın dışındaki farzlardandır.
d)Kamette ezandan farklı olarak “Kad kameti’s-salah denir..