TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 9. SINIFLAR I. DÖNEM I. YAZILISIDIR
Adı: Soyadı: Numarası: Sınıfı:
SORULAR ( A)
1.Hz. Muhammed ’e güvenilir bir insan olmasından dolayı ne ad verilmiştir?
a) Rasülullah b) Muhammed’ül-Emin c) Hatemün Nebiy d) Habibullah
2. Hangisi guslün farzı değildir?
a) Ağza su vermek b) Buruna su vermek
c) Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak d) Niyet etmek
3.Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden değildir?
a) Setri avret b)kıyam c)Rukü d) Sücud
4. Aşağıdakilerden hangisi vacip oruçtur?
a) Aşure orucu b) Kefaret orucu c) Adak orucu d) Şevval orucu
5.İslamın bilime önem verdiğini aşağıdaki ayetlerden hangisi ile anlıyoruz?
a) Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? b) Allah temizlenenleri sever.
c) Hamd Alemlerin Rabbı olan Allahadır. d) Allah sabredenlerle beraberdir.
6.Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
a) Meleklere iman etmek b) Kitaplara iman etmek
c)Kelime-i Şahadet getirmek d)Peygamberlere iman etmek

7.Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar?
a) Namazda uyuklamak b)Namazda yönün kıbleden dönmesi c)Namazda yanındaki duyacak kadar gülmek d)Namazda gözlerini yummak

8..………….. insanları akıl ve iradeleriyle dünyada iyiliğe, ahirette de mutluluğa götürmeyi amaçlayan yoldur, ilahi kurallar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne gelmelidir?
a) Bilim b) Akıl c) Din d) İman
9.Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın üzerinde durduğu ilkelerden biri değildir?
a) Tevhid b)Peygamberlik c) Mevlit d) Ahiret
10. Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden değildir?
a) İslam b) Yahudilik
c) Mecusilik d) Hristiyanlık
11.Aşağıdakilerden hangisi bütün dinlerde ortak olan özelliklerden biri değildir?
a) Allah’tan başka ilah edinmemek b) Hırsızlık yapmamak
d) Yoksullara yardım etmek e) Ramazanda oruç tutmak
12.Ramazan ayı içerisinde verilmesi dince emredilen, miktarı belli sadakaya ne ad verilir?
a)Fidye b) Fitre c)Zekat d)Keffaret
13. Aşağıdakilerden hangisi keffaret orucu gerektiren hallerden değildir?
a) Çok az tuz yemek b)Sigara içmek c)Su içmekd)Bilmeden yiyipiçmek

14. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutarken dikkat etmemiz gereken davranışlardan değildir?
a. Oruç tutmayı sadece aç ve susuz kalmak olarak görmemek
b. Oruç tutmak için mutlaka sahura kalkmak, aksi halde orucu başka zaman tutmak
c. Oruç tutarken arkadaşlarımıza çirkin sözler söylememek
d. Oruç tutarken Allah’ın hoşuna gidecek şeyler yapmak
15.Allah’ın birliğine inanıp ona ortak koşmamak, yalnızca O’na kulluk edip, sadece ondan yardım dilemek anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/temel-dini-bilgiler/61995-temel-dini-bilgiler-9-sinif-1-donem-1-yazili.html#post125845

a) Ahiret b) Tevhid c) Fıtrat d) Nübüvvet
16.……… insanın doğuştan getirdiği Allah’a inanma ve bağlanma ihtiyacını ifade eden bir kavramdır. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
a) Tevhid b) Adalet c) İnsan d) Fıtrat
17.………… Allah’ın Cebrail (a.s.) vasıtasıyla peygamberlerine ilettiği emir ve yasaklar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne getirilmelidir?
a) Vahiy b) Akıl c) Tevhid d) Cennet

18.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir düşüncedir?
a) İnsan aklıyla düşünür, iyiyi kötüden ayırt edebilir.
b) Akıl vahye göre sınırlı bilgiler içerir.
c) İslam dini insanın yaratılışına en uygun dindir.
d) İbadetle ilgili konuları kendi aklımızla bulabiliriz.

19. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin üzerinde durduğu belli başlı ilkelerdendir?
a) İnançla ilgili konular b)İbadetlerle ilgili konular
c) Ahlakla ilgili konular d) Hepsi

20. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından birisi değildir?
a) Kulakları meshetmek b) Başın ¼’nü meshetmek
c)Yüzü yıkamakd)Ayakları yıkamakNot:Her sorunun doğru cevabı 5 puan olup toplam 100 pundır.
alıntıdır