TARİH I DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI.SORULARI
No:
1 . Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut’un gerçekleştirdiği en önemli iki faaliyeti nedir?
2. Dandanakan Savaşı kimler arasında yapılmış olup hangi sonuçları ortaya çıkarmıştır?
3. Selahattin Eyyübi, hangi başarısıyla Türk İslam dünyasında büyük bir ün kazanmıştır?
4. Selçuklular ticaretin gelişmesi için hangi tedbirleri almışlardır?
5. Tolunoğulları ve İhşidiler’ i diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özelliği nedir?
6. Selçuklularda Büyük Divan’a bağlı alt divanlar hangileridir? Görevleri nelerdir?
7. İkta Sisteminin devlete sağladığı en önemli faydalar nelerdir?
8. B. Selçuklu Devleti’nin Bizans’a karşı kazandığı ilk zafer………………………… savaşıdır.
Harzemşahlar Devleti A. Selçuklu Devleti ile 1230 yılında yaptığı …………………………… savaşı sonunda yıkılmıştır.
9. İlk Müslüman Türk Devleti……………………………………… dır.
İlk Türk İslam devletleri döneminde Yusuf Has Hacip ………………. adlı eseri yazmıştır.
10. Müslümanlar okçuların yerini terk etmesi sebebiyle ……………savaşını kaybetmişlerdir.
Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı Divanü lugati’t Türk’ü ………………….. yazmıştır.
İlk Türk İslam Devletlerinde Aristonun mantığını en iyi yorumlayan ve II. Öğretmen olarak tanınan bilim adamı ……………………. dir.
Not : Her doğru cevap 10 puan olup süre 40′dk.dır.
Başarılar
Tevrat AKKAYA TARİH ÖĞRETMENİ
*** CEVAPLAR ***
C.1 Gazneli hükümdarı Sultan Mahmut Hindistan’a 17 sefer düzenlemiştir. Birde tarihte ilk kez sultan unvanını kullanmıştır.
C.2. Dandanakan Savaşı Selçuklular ile Gazneliler arasında yapılmıştır. Bu savaşla Büyük Selçuklu Devleti kesin kurulurken, Gazneli Devleti yıkılma sürecine girmiştir.
C.3. Selahattin Eyyubi’ye Türk-İslam dünyasında büyük ün kazandıran olay 1187 Hıttin Savaşını kazanarak Haçlılardan Kudüs’ü geri alması olmuştur.
C.4. Selçuklular ticaretin gelişmesi için,
• Gümrük ve ticaret vergilerini sık sık kaldırmışlardır 2
• Birçok yol ve kervansaray yapmışlardır 2
• Ticari sigorta usulünü geliştirmişler 2
• Çarşı ve pazarlar açmışlar 2
• Esnaf ve zanaatkarlarda kendi aralarında Lonca Teşkilatını kurmuşlardır 2
C.5. Tolunoğulları ve İhşidoğulları’nın erken yıkılmasının en önemli sebebi askerinin ve yöneticisinin Türk olması, halkının ise Arap olmasıdır.
C.6. Vezaret Divanı = Diğer divanları denetler.2
İstifa Divanı = Devletin gelir ve giderlerini kontrol eder. 2
Arz Divanı= Ordunun ihtiyaçlarına bakar. 2
Tuğra Divanı= Yazışmalara bakar. 2
İşraf Divanı = Askeri ve hukuki işler hariç devletin diğer bütün işlerini denetler. 2
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/lise-tarih-dersi/56832-tarih-i-dersi-2-donem-1-yazili-sorulari-ve-cevap-anahtari.html#post116046
C.7. İkta sistemi ile devlet maaş ödemeden büyük ve disiplinli bir orduya sahip olmuştur.
Göçebe Türkmenler toprağa ve devlete bağlanmıştır.
Ülke bayındır bir hale gelmiştir.
17.04.2006
Adı: 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI PAZAR
Soyadı: İMAM HATİP LİSESİ TARİH I DERSİ 2. DÖNEM Sınıfı: 1. YAZILI.CEVAP ANHTARI
No:
C.1 Karahanlılar ilk Türk İslam Devleti olmaları ve Türklerin İslamiyet’e geçişlerinde önemli rol oynamışlardır
C.2. Malazgirt Savaşı Büyük Selçuklu ile Bizans arasında yapılmıştır. Bu savaşla Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış ve Anadolu bir Türk yurdu olmuştur.haçlı Seferlerinin en önemli siyasi sebebini ortaya çıkarmıştır.
C.3. Selahattin Eyyubi’ye Türk-İslam dünyasında büyük ün kazandıran olay 1187 Hıttin Savaşını kazanarak Haçlılardan Kudüs’ü geri alması olmuştur.
C.4. Selçuklular ticaretin gelişmesi için,
• Gümrük ve ticaret vergilerini sık sık kaldırmışlardır 2
• Birçok yol ve kervansaray yapmışlardır 2
• Ticari sigorta usulünü geliştirmişler 2
• Çarşı ve pazarlar açmışlar 2
• Esnaf ve zanaatkarlarda kendi aralarında Lonca Teşkilatını kurmuşlardır 2
C.5. Tolunoğulları ve İhşidoğulları’nın erken yıkılmasının en önemli sebebi askerinin ve yöneticisinin Türk olması, halkının ise Arap olmasıdır.
C.6. İlk Türk İslam Devletlerinde hukuk alanında Şeri,örfi ve Divan-ı Mezalim olmak üzere üç türlü mahkeme vardır.Şeri mahkemelere kadılar,örfi mahkemelere emir-i Dad, Divan-ı Mezalim’e ise sultan başkanlık yapmıştır.
C.7. İkta sistemi ile devlet maaş ödemeden büyük ve disiplinli bir orduya sahip olmuştur.
Göçebe Türkmenler toprağa ve devlete bağlanmıştır.
Ülke bayındır bir hale gelmiştir.