TARİH I DERSİ 2. DÖNEM Sınıfı: 2. YAZILI.SORULARI
No:
1. Haçlı Seferlerinin dini sebepleri nelerdir?
2. Malazgirt Savaşı hangi önemli sonuçları ortaya çıkarmıştır?
3. Anadolu’ya ilk Türk akınları kimler tarafından yapılmıştır? Yazınız.
4. Haçlı Seferlerinin ekonomik sonuçları nelerdir?
5. Moğol istilasının Türk -İslam tarihi açısından ortaya çıkardığı sonuçlar nelerdir?
6. IV. Haçlı seferini diğer 3 Haçlı Seferinden ayıran en önemli fark nedir? Yazınız.
7. Kösedağ Savaşı’nın ortaya çıkardığı önemli sonuçlar nelerdir?
8. Timur’un hangi faaliyetleri Türk dünyası için zararlı olmuştur? Neden?
9. Miryokefalon Savaşı’nın ortaya çıkardığı önemli sonuçlar nelerdir? Yazınız.
10. Çaka Bey kimdir? Çaka Bey’in en önemli amacı neydi?
Not : Her doğru cevap 10 puan olup süre 40′dk.dır.
Başarılar
Tevrat AKKAYA TARİH ÖĞRETMENİ
*** CEVAPLAR ***
C.1. Haçlı Seferlerinin en önemli dini sebepleri, 1- Hırıstiyan Avrupalıların Kudüs’ü geri alma isteği 2- Fransa’daki Kluni tarikatının çalışmaları. 3- Papa’nın Ortodoks Kilisesini de kendi himayesi altına alma isteği.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/lise-tarih-dersi/56831-tarih-i-dersi-2-donem-2-yazili-sorulari-ve-cevap-anahtari.html#post116045
C.2. Malazgirt Savaşı Büyük Selçuklu ile Bizans arasında yapılmıştır. Bu savaşla Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış ve Anadolu bir Türk yurdu olmuştur.5Haçlı Seferlerinin en önemli siyasi sebebini ortaya çıkarmıştır. 5
C.3. Anadolu’ya ilk Türk akınlarını M.Ö. 8.yüzyılda İskitler yapmıştır. Daha sonra 395 yılında Avrupa Hunları ve VI. Yüzyılda Sabarlar gerçekleştirmişlerdir.
C.4. Haçlı Seferlerinin ekonomik sonuçları,
• Akdeniz ticareti gelişmiş ve liman şehirleri önem kazanmıştır.
• Gemi yapımcılığı gelişmiştir.
• Avrupalılar kağıt,cam,deri ve dokuma sanayiini öğrendiler.
• Bankacılık gelişmiştir.
C.5. Moğol istilası ile , 1- Türk-İslam dünyasındaki yüzlerce yılın birikimi olan medeniyet yerle bir olmuş. 2- Anadolu’nun hızla Türkleşmesini sağlamıştır.
C.6. . Anadolu’ya ilk Türk akınlarını M.Ö. 8.yüzyılda İskitler yapmıştır. Daha sonra 395 yılında Avrupa Hunları ve VI. Yüzyılda Sabarlar gerçekleştirmişlerdir.
C.7. Moğol İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla ortaya çıkan devletler, nüfus yoğunluğunun Türk olması ve İslamiyeti kabul etmelerinden ötürü zamanla Türk-Moğol Devleti kimliğine bürünmüşlerdir.
C.8. Timur’un 1391 ve 1395 Altınordu Seferleriyle yaptığı Ankara Savaşı Türk dünyası için zararlı olmuştur. Çünkü Altınordu seferleriyle Rusların güçlenmesini sağlamış ve Ankara Savaşı ile de Anadolu Türk birliğini bozup Osmanlı Devletini Fetret Devrine sürüklemiştir.
C.9. Miryokefalon Savaşıyla,
• Bizans’ın Anadolu’yu geri alma umudu sona ermiştir.
• Miryokefalon Zaferi ile ise Anadolu’nun kesinlikle bir Türk yurdu olduğu ispatlanmıştır