GÖRSEL SANATLAR DERSİ PRORJE ÖDEVİ
sınıf
İÇERİK
BEKLENEN PERFORMANS
SÜRE
DEĞERLENDİRME


Görsel sanatlarda biçimlendirme
Araştırma yapma, eleştirel düşünme ,Türkçeyi doğru kullanabilme
4ay
Dereceli puanlama anahtarı

Sevgili Öğrenciler,
Sizden yaşamınızın on beş yıl sonrasını hayal ederek otobiyografinizi görselleştirmeniz
beklenmektedir.
Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz size yardımcı olacaktır.
1. Çalışmanızı; Nerede yaşıyorum? Kimlerle yaşıyorum? Nerede oturuyorum? Mesleğim nedir? Ülkeme katkım nedir? Aileme katkım nedir? İlgi, yetenek ve becerilerim nelerdir? vb. sorular üreterek seçtiğiniz 5 tanesini
görsel yolla ifade etmelisiniz.
2.Çalışmalarınızı
bir dosya hâlinde sunmalısınız. Dosyanızda bugünkü öz geçmişinize
yer vermelisiniz; ayrıca dosyanıza özgün bir kapak tasarlamalısınız.
3.Görselleştireceğiniz hayallerinizi yazılı olarak ifade etmelisiniz.
4. Dosyanızı oluştururken her türlü fotoğraf, boya malzemeleri, internet, bilgisayar vb.
kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
5. Projenizi 4 ay sonra teslim etmek üzere hazır bulunmalısınız.
6. Projeniz; Dosya düzeni ve tasarımı, Projenin anlaşılması ve benimsenmesi, Özgünlük, Anlamsal bütünlük, Ürünün niteliği Ölçütlerini gerçekleştirme düzeylerine göre değerlendirilecektir.


Dereceli Puanlama Anahtarı


Öğrenci Adı-Soyadı :
Sınıfı :
Açıklama: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, yaptığınız çalışmayı değerlendirmek
amacıyla hazırlanmıştır. Bu anahtar aynı zamanda çalışmanızı yürütürken hangi ölçütlere
dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.
ÖLÇÜTLER
DERECELER
4
ÇOK İYİ
3
İYİ
2
ORTA
1
GELİŞTİRİLMELİ
1. Dosya düzeni ve tasarımı
2. Projeyi anlama ve benimseme
3. Özgünlük
4.Anlamsal bütünlük
5. Ürün niteliği
TOPLAM

Fatma TEKİN
Resim-iş Öğretmeni