ÖZEL İBRAHİM AVCI İLKÖĞRETİM OKULU
2007/2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÖRSEL SANATLAR DERSİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TOPLANTI TARİHİ :14/ 09/ 2007
ZÜMRE NO : 1
TOPLANTI YERİ VE SAATİ : Görsel Sanatlar Dersi Atölyesi 11: 30
TOPLANTIYA KATILANLAR :.......(Ders Öğretmeni) ,.........(Ders Öğretmeni)


GÜNDEM:

1-Görsel Sanatlar Dersi Müfredat Programının incelenmesi,
2-Bir önceki öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi,
3-Davranışlar,
4-2504 sayılı Tebliğler Dergilerinde belirtilen Atatürk ilke ve inkılaplarının,
Atatürkçülük konularının incelenerek yıllık plana aktarılması,
5-Ders araç-gereçlerinin tespiti,
6-Kaynak tespiti
7-Yöntem ve tekniklerin tespiti,
8-Öğrencilerin ders hazırlıklarının görüşülüp kararlaştırılması,
9-Ölçme ve değerlendirme,
10-Proje çalışmaları ve performans ödevleri ile ilgili hususlar.
11-Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,
12-Sergiler ve yarışmalar ,
13-Yıllık ve günlük planlar,
14-Dilek ve temenniler.

Görsel Sanatlar Zümre Öğretmeni, tarihinde,14/09/2006 saat 11:30’da Öğretmenler Odasında ...........başkanlığında toplanmış, yukarıdaki gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki kararları almıştır.

1-Görsel Sanatlar Dersi Müfredat Programının incelenmesi:
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 351 sayı ve 11/09/2006 tarih ile yayımladığı İlköğretim Görsel Sanatlar (1-8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı incelenmiştir
................ yapılacak tüm çalışmalarda genel amaçlara, Görsel Sanatlar eğitiminin ilkelerine, çocuk resminde gelişim basamaklarına uyulacağını belirtti.

2-Bir Önceki Öğretim Yılına Ait Öğrenci Başarılarının Değerlendirilmesi:
....................,bir önceki yılda okulda olmadığı,okula yeni atandığı için bir önceki yıldaki başarının %90 olduğunu gördü. Ancak başarının daha da arttırılması için şu önlemler öngörüldü.
a) Başarı seviyesi düşük olan öğrenciler nedeniyle şube öğretmenleri ile alınacak kararlarla bu öğrencilerin kazanılmaya çalışılacağı belirtildi.
b) Dersler monotonluktan uzaklaştırılıp zevkli ve çekici hale getirilmeye çalışılacağı belirtildi.
c) Öğretimde verimi arttırmak amacıyla yapılan başarılı çalışmaları sergilenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini belirtildi. İlginin belirli öğrencilerden ziyade tüm sınıfa yayılması gerektiğini söylendi.
d) Kaliteli ders araç-gereçlerinin de başarıyı arttıracağını belirtildi. ( promosyon olarak verilen, işportada satılan kalitesiz boyalar çocuğun yaratıcılığını ve çalışma zevkini köreltmektedir.) Ailelerin maddi durumu da göz önüne alınarak malzeme seçilmesi gerektiği belirtildi.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/gorsel-sanatlar-dersi/52357-gorsel-sanatlar-dersi-zumre-ogretmenleri-toplanti-tutanagi.html#post107745

3-Davranışlar:
......................... geçen öğretim yılında yapıldığı gibi müfredat programında belirtilen davranışların, her amaç için uygun olanların tespit edilerek yıllık planlarda ve günlük planlarda açık olarak yazılmasının iyi olacağını söyledi.

4-2504 sayılı Tebliğler Dergilerinde Belirtilen Atatürk İlke ve İnkılaplarının, Atatürkçülük Konularının İncelenerek Yıllık Plana Aktarılması:
İlgili Tebliğler Dergileri incelenerek belirtilen Atatürkçülük konularının “Görsel Sanatlar Dersi Öğretim programı”ndaki gibi olması gerektiği görülmüş, ilgili ders konularında işlenmek üzere planlarda konular bölümünde belirtilmesine, ayrıca Atatürk sevgisi ve Atatürk’ün sanata verdiği önemin diğer ders aralarında verilmesine karar verildi.

5-Ders Araç-Gereçlerinin Tespiti:
...................... resim kağıdı veya resim defterinin 35X50 veya 25x35 santimetre boyutlarında, 2B resim kalemi, suluboya, pastel boya, guaş boya, çini mürekkep, fon kartonu, ince ve kalın olmak üzere iki fırça, cetvel, pergel, makas, renkli kağıtlar, yapıştırıcı,sanat kitapları,ansiklopediler.

6-Kaynak Tespiti:
Dersin işlenişinde yararlanılacak kitap ve diğer kaynaklar (2265 STD incelenerek) şu şekilde tespit edilmiştir.
a- Sanatın Öyküsü,
b- Modern Sanatın Öyküsü,
c- Çağdaş Türk Sanatı,
d- Sanat Tarihi Ansiklopedisi,
e- Müzeler Katalogu,
f- Okullarda Resim Eğitimi,
g- Resim I Temel Sanat Eğitimi,
h- Röprodüksiyonlar.

7-Yöntem ve Tekniklerin Tespiti :
..........................,dersin işlenişinde yöntem olarak anlatım, inceleme, gözlem, soru-yanıt, dramatizasyon; teknik olarak da karakalem, suluboya, pastel, guaş, kolaj,lavi uygulamaları yapılacaktır dedi.

8-Öğrencilerin Ders Hazırlıklarının Görüşülüp Kararlaştırılması:
........................ öğrencilere planlı çalışma alışkanlığı kazandırılması, gözlem ve izlenimlerinin duygularının tasarım ve imgelemlerini resim yoluyla ifade edebilmeleri için değerli sanat eserlerini değersizlerinden ayırt edebilmelerini, doğada ve sanat eserlerindeki güzellikleri bulmaları için onların estetik duygularını geliştirmelerine çalışılacağını söyledi.

9-Ölçme ve Değerlendirme:
..................... ölçme ve değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken özellikler şu şekilde olması gerektiğini söyledi;
a) Yapılan çalışmaların özgünlüğü,
b) Verileni alma, uygulama ve çözümleme yetisi,
c) Çalışmalarda ifade gücü,
d) Zamanı, araç ve gereci kullanma yeterliliği,
e) Çalışmalara karşı ilgisi, isteği ve yaptığı işe kendini verebilmesi,
f) Düzenli çalışma yetisi,
g) Genel gelişimi. (Çalışmalar arasında aşama yapıp yapmadığı.)

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Dereceli Puanlama anahtarı
b) Gözlem Formları aracılığıyla değerlendirilmesi ..................Tarafından kararlaştırıldı.
Her dönem için iki ve en az bir proje notu verilmesi kararlaştırıldı.


DEĞRLENDİRME TARİHLERİ


1.Uygulama: Kasım Ayının 3. Haftası ( 4–5–6–7–8.sınıf)
2.Uygulama: Ocak Ayının 4.Haftası (4–5–6–7–8.sınıf )


10-Proje çalışmaları ve performans ödevleri:


4.5.6.7.8. Sınıflar için proje konuları şu şekilde belirlendi:


Görsel Sanatlar (6.Sınıf):PROJE KONULARI:
Sınıf
İçerik
Beklenen Performans
Süre
Değerlendirme
6
Sanatın Sorunları
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
5 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
6
Sanatın ülke gelişimi üzerine olumlu ve olumsuz etkileri
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
5 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
6
Sanat sorunlarının nasıl çözümleneceği ve Sanatın nasıl gelişeceği
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
4 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
6
Ülkedeki Tanınmış ünlü sanatçılar hakkında bilgi
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
4 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
6
Rönesans dönemi resim sanatçıları ve eserlerinden birkaç örnek
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
5 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
6
Kendi hayal güçleri ile yazacakları masal ,şiir ve öyküleri resimleyerek kitapçık haline getirilmesi
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
Orijinal fikirler üretme
4 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
Görsel Sanatlar (7.Sınıf):PROJE KONULARI:
Sınıf
İçerik
Beklenen Performans
Süre
Değerlendirme
7
Sanat akımlarından sürrealizm hakkında araştırma (Görsel Sanat Kültürü)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
5 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
7
Öğrencilerin yaşamlarının on beş yıl sonrasını hayal ederek otobiyografilerini görselleştirmeleri beklenmektedir. (Görsel Sanatlarda Biçimlendirme)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
Tasarım becerisi
4 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
7
D gurubu ressamları hakkında araştırma yapma(Görsel Sanat Kültürü)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
4 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
7
Dünyada ve Ülkemizde Müzeciliği başlatan sanatçı hakkında derin bir araştırma(Müze Bilinci)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
5 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
7
Sanatçı üslupları hakkında araştırma yapma (Görsel Sanat Kültürü)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
4 Ay
Dereceli Puanlama AnahtarıGörsel Sanatlar(8.Sınıf):PROJE KONULARI:
Sınıf
İçerik
Beklenen Performans
Süre
Değerlendirme
8
Çevre İle ilgili afiş çalışması yapma (Görsel Sanat Kültürü)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
Özgün tasarım
5 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
8
Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Ressamlarından birinin hayatı ve eserlerinin araştırılması,eserlerinin tıpkısının derlenmesi(Bedri Rahmi Eyüpoğlu,İbrahim Çallı,ü Abidin Dino…) (Görsel Sanat Kültürü)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
Tasarım becerisi
4 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
8
Sanat Akımlarının hepsi hakkında araştırma yapma(Romantizm,Klasizm,Realizm,
Empresyoniz,Ekspresyonizm,Sürreal-
İzm…)(Görsel Sanat Kültürü)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
5 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
8
Üç Boyutlu çalışmaları içine alan
Kübizimin Öncüsü Picasso hakkında geniş bir araştırma yapma(Müze Bilinci)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
4 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
8
Atatürk’ün sanatla ilgili sözlerinin araştırılması ve hakkında yorumlar yapılarak dosyalanması(Görsel Sanat Kültürü)

Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
4 Ay
Dereceli Puanlama AnahtarıGörsel Sanatlar (4.Sınıf):PROJE KONULARI:
Sınıf
İçerik
Beklenen Performans
Süre
Değerlendirme
4
Müze Bilinci (Osman Hamdi)hakkında araştırma yapma
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
Özgün tasarım
5 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
4
Tarihi Eserler,Ören yerler hakkında bilgi toplayarak arşivlemek(Müze Bilinci
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
4 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
4
Peyzaj çalışması hakkında araştırma yaparak önde gelen sanatçılar hakkında bilgi toplayıp dosyalamak(Görsel Sanatlarda Biçimlendirme)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
5 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
4
Atatürk’ün “Sanatsız Kalamış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünün anlamının araştırılması(Görsel Sanat Kültürü)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
5 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı

Görsel Sanatlar (5.Sınıf):PROJE KONULARI:
Sınıf
İçerik
Beklenen Performans
Süre
Değerlendirme
5
Yıl içinde yaptıkları çalışmaları arşivleyerek sene sonu sergisi açmak(Görsel Sanatlarda Biçimlendirme)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem Çözme becerisi
Özgün tasarım
6 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
5
Sınıf Panosunun Yıl sonuna kadar Düzenlenmesi(Görsel Sanat Kültürü)
Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Tasarım becerisi
4 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı
5
Yani oluşum ressamlarından olan Bedri Baykam’ın resimlerinden katalog oluşturma(Görsel Sanat Kültürü)
Araştırma becerisi
Problem Çözme becerisi

5 Ay
Dereceli Puanlama Anahtarı

NOT: Yukarıda belirtilen konuların dışında ünitelerle ilgili öğrencilerin istekleri doğrultusunda herhangi bir konu belirleyip proje konuları belirlenecektir.

Ödevlerin Değerlendirilmesi:
Değerlendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirme yapılır

Ödev konuları 4300 STD’ne göre proje Kasım ayının ikinci haftasında verilmesine projeye göre 4,5 ve6 aylık süre zarfında ödevlerin toplanmasına; ödevlerin hazırlanması sürecinde öğrencilere gerekli rehberlik ve yönlendirmenin yapılmasına karar verilmiştir.
11-Diğer Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği:
Renk konusunda Fen Bilgisi Zümre Öğretmenleri ile, Atatürkçülük konularında Sosyal Bilgiler Dersi Zümre Öğretmenleri ile işbirliğine gidileceği belirtildi.
12-Sergiler ve Yarışmalar:
...................... yapılan çalışmaların okul içerisinde zemin kattaki panolarda sürekli sergileneceğini, ayrıca öğretim yılı sonunda Görsel Sanatlar dersinde yapılan çalışmalarla bir sergi açılacağını söyledi.
...................... yarışmalarla ilgili gelen şartnameler incelendikten sonra (Öğrencilerde hayal kırıklığı, bezginlik ve resme ilgisizlik yaratmayacak şekilde) uygun olan yarışmalara, ilgili ve yeteneği olan öğrencilerin katılımlarının sağlanacağını belirtti.
13-Yıllık ve Günlük Planlar:
.......................... yıllık planlar hazırlanırken; yeni yayımlanan 2551 sayılı tebliğler dergisindeki plan çizelge örneğine uyulacağını ancak resim dersinde üniteler olmadığı için ünite planı şeklinde yapılamayacağını söyledi. Ayrıca Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programına uyulacağını ve 2504 sayılı tebliğler dergisindeki Atatürkçülük konularının yıllık plandaki konular bölümünde gösterileceğini, davranışların olduğu gibi yazılacağını belirtti.
Günlük planlarda da 2551 sayılı tebliğler dergisindeki günlük plan çizelge örneğine uyulacağını ancak, çoklu zekâya göre farklı öğrenme ve öğretme yöntemleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını bu konunun hizmet içi eğitim ile çözümlenmesi gerektiğini, çoklu zekâya göre günlük plan yapamayacağını söyledi.
14-Dilek ve Temenniler:
Öğrencilerin derse ilgi ve sevgisinin azalmaması, asıl amacın resim dersini ve sanatını sevdirmek olması dileğiyle toplantı sona ermiştir.