Kenan Hulusi Koray (1906-1943)
Hikâye yazarıdır.İstanbul’da doğan sanatçı, İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirmiş ve İstanbulÜniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne devam etmiştir. Vakit Gazetesinde çalışmışve aynı gazetenin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır. Birçok gazete ve dergideyazılar yayınlayan sanatçı askerlik görevindeyken 1943 yılında tifüshastalığından ölmüştür. Mezarı Adapazarı’ndadır.
Edebi Kişiliği:

 • Yedi Meşaleciler arasında şiir yazmayan ve altı şairin arasına öykü türüylekatılan tek yazardır.
 • Küçük hikâye tarzını benimseyen sanatçı, Cumhuriyet Dönemi’nin korkutüründe eser veren ilk hikâyecisidir.
 • “Bahar Hikâyeleri” adlı eserindeki bazı öykülerinde “korku” ve “esrar”temasını işlemiştir.
 • Kurgusu sağlam hikâyeler yazan Kenan Hulusi Anadolu insanının yaşamakoşullarını gerçekçi biçimde anlatmış, ancak erken yaştaki ölümü sebebiyledaha yetkin ürünler verememiştir.
 • İlkin ahenkli, şiirsel öyküler yazmış; daha sonra gerçekçi öyküyeyönelmiştir. Halkı, işçiyi, köylüyü konu edinmiştir. Psikolojik konularda daöykü yazmıştır.
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=134222
  Eserleri:


 • Öykü: Bir Yudum Su, Bahar Hikâyeleri, BirOtelde Yedi Kişi, Son Öpüş (uzun hikâye)
 • Roman: Osmanoflar
  Bir Yudum Su: Yazarın Yedi Meşaledönemine ait bir hikâyesi olan “Bir Yudum Su”, “Leylâ ile Mecnun” hikâyesinianımsatan bir aşk hikâyesidir. Bu hikâyede adı geçen üç kişiden biri şairKays’tır. Diger iki kişinin adı ise Lübna’dır.