Mehmet Rauf

(1875 - 23 Aralık1931) Türk edebiyatında ilk psikolojik roman örneği sayılan Eylül (kitap)'ün yazarı olarak tanınır.
1875'te İstanbul'da doğan Mehmet Rauf, Bahriye Mektebi'ni bitirdikten sonra, staj için Girit' e gitti. Bir süre İstanbul' da sefaret gemilerinin irtibat subaylığını yaplı. Subaylıktan ayrıldıktan (1908) sonra geçimini yazarlıkla sağladı. Edebiyata ilgisi öğrencilik yıllarında başladı. On altı yaşındayken yazdığı bir öykü İzmir' de Halit Ziya Bey'in (Uşaklıgil) çıkardığı Hizmet gazetesinde yayımlandı.
Servet-i Fünun yazarlarıyla tanışma olanağı buldu ve Edebiyat-ı Cedide topluluğuna ilk katılanlardan biri oldu. 1900 yılında Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilen Eylül romanında, varlıklı ailelere mensup kahramanlar çevresinde gelişen bir aşkı, geniş psikolojik tahlillere de yer vererek anlattı. Roman geniş yankılar uyandırdı ve Türk edebiyatının ilk psikolojik roman örneği sayıldı. Romanlarının çoğunda aşk ve kadın konusunu işleyen Mehmet Rauf'un üslubu ve dili, döneminin yazarlarına oranla daha açık ve özentisiz olarak değerlendirilir. Genç Kız Kalbi (1911), Ferdayı Garam (913), Karanfil ve Yasemin (1929) romanlarından birkaçıdır. Ayrıca öyküler ve oyunlar da yazmıştır.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=132015
Mehmet Rauf 23 Aralık 1931'de öldü. Cenazesi 25 Aralık’ta, Abdülhak Hamit (Tarhan), Hüseyin Cahit (Yalçın), Selim Sırrı (Tarcan) ve Celal Sahir (Erozan) beylerin de katıldığı bir törenle, Maçka' daki aile mezarlığına defnedildi