Ayyıldız Firmasının üretmiş olduğu cihaz ve modellerin fabrikasyon Şifreleri ;


Goldmaster SAT-6010
Goldmaster SAT-6050
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=11929
Goldmaster SAT-70500
Goldmaster SAT-70700
Goldmaster SAT-80300
Goldmaster SAT-80500
Goldmaster SAT-80700
Goldmaster SAT-80900
Goldmaster SAT-90200
Goldmaster SAT-90400

Şifre : 3453
************************

Goldmaster SAT-7200 FTA
Goldmaster SAT-7300 CI
Goldmaster SAT-7400 CIM
Goldmaster SAT-7800 PVR
Onwa X3 FTA
Onwa X5 CI
Onwa X7 CIM
Onwa X9 PVR
Megastar 700 FTA
Megastar 800 CI
Megastar 800 CIM

Şifre : Kullanıcı ayarları menüsün deki şifre kontrol fonksiyonuna girin ve kumandanızdan sırasıyla Kırmızı > Sarı > Yeşil > Mavi tuşlarına basın
************************


Goldmaster SAT-4150 FTA
Goldmaster SAT-4100 FTA
Goldmaster SAT-4800 PVR
Goldmaster SAT-9900 PVR

Topfield 3100 FEI
Topfield 3000 CI
Topfield 3100 CIP
Topfield 3100 FI
Topfield 3100 FE
Topfield 3300 F
Topfield 3030 F
Topfield 4000 PVR
Topfield 5000 PVR
Digimaster 4100 FTA
Digimaster 4200 FTA
Digimaster 4300 CI
Digimaster 4400 CIP

Şifre : 2606

**************************

Goldmaster SAT 8200 FTA
Goldmaster SAT 8300 CI
Goldmaster SAT 8350 CI
Goldmaster SAT 8400 CIM
Onwa X2 FTA
Onwa X6 CI
Megastar 700 FTA

Şifre : 3141

******************************
Goldmaster SAT 11300 CI
Goldmaster SAT 11400 CIM

Şifre : 9247

****************************** *****

Goldmaster SAT 11300 CI
Goldmaster SAT 11400 CIM

Bu Modeller de Kumandadan veya cihazın ön panelinden Menü tuşuna basıp daha sonrada kumandadan 5679 Şifresini Girerseniz cihazda Düzenleme Yaptığınız kanal listesini cihazın fabrika ayarlarına kaydedebilirsiniz Bu durumda cihazınızı Fabrika ayarlarına döndürseniz bile kanal listenizi ve diğer düzenlemelerinizi kaybetmezsiniz Bu işlemi İptal Etmek İstersenizde Yine kumandadan ve ya cihazın ön Panelinden Menü tuşuna basın ve Kumandadan 5680 Tuşlarına basın
****************************** *****

Goldmaster SAT 16000
Goldmaster SAT 16300
Goldmaster SAT 16500

Şifre : 1600