OLGU: Doğruluğu kişiden kişiye değişme*yen ve herkes tarafından kabul edilen, varlığı de*neyler ve bilimsel verilerle kanıtlanabilen bilgilere denir.
GÖRÜŞ: İnsanların kişisel fikirlerini yansı*tan ve doğruluğu kişiden kişiye değişen bilgilere denir.OLGU
GÖRÜŞ
1 Yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en güzel böl*gesidir.
2 Bir futbol takımı sahada on bir kişi ile mücadele eder. Dünyanın en iyi futbol' takımı İtalya'dadır.
3 Türkiye'nin güney kıyıla*rında deniz suyu sıcaklı*ğı kuzeye göre daha fazladır. Türkiye'de tatil yapılabi*lecek en güzel kıyılar güneyde yer almaktadır.
4 Uludağ'ın yükseltisi 2543 metredir. Dünyadaki en ilgi çekici kayak merkezi Ulu*dağ'dır.
5 2006 Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan ülke Finlandiya'dır. 2006 Eurovision şarkı yarışması Türkiye'nin katıldığı en güzel orga*nizasyondur.

Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=134515

OLGUDAN GENELLEMEYE


Olgu: Herkesin bildiği ve kabul ettiği şeylerdir. Bir olgunun genelleştirilmesi için tümevarım ve tüm*dengelim kavramlarını bilmek gerekir.
Tümevarım: Parçadan bütüne varmaktır. Yani küçük olgu ve olaylardan, asıl konuya, öze ulaş*maktır. Tümevarım yöntemini kullanmak doğru yoldan bilgiye ulaşmamızı daha da kolaylaştırır.
Günümüzde özellikle okula yeni başlayanlar için, tümevarım yöntemi kullanılmaktadır. Bundaki amaç öğrenmeyi kolay ve sürekli hale getirmektir.
Örnek:
Ülkemizde köyler ilçeleri, ilçeler illeri, iller böl*geleri, bölgeler de Türkiye'yi meydana getirir. İşte parçadan, bütün oluştuğu açıkça anlaşıl*maktadır.
Tümdengelim: Bütünden parçaya varmaktır. Bir bütünü parçalara ayırarak incelediğinizde, tüm*dengelim yöntemini kullanmış olursunuz.
Örnek:
Dünyayı tanıtarak, birçok ülkeden oluştuğunu ve bu ülkelerin ayrı özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu yaptığınız sistem tüm*dengelimdir.


Genellemeler, olgu ve kavramlardan bağımsız düşünülemez. Olgular, genellemelerin geliştirilme*si için temel verilerdir.
Kavram: Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.


BİLGİ KUMBARAM
Karşılaştığınız bir terim ya da sözcüğün kavram olup olmadığını anlamak için size beş maddelik "kavram tanımlama testi" öneriyorum.
Eğer bir sözcük,
• genel ve soyutsa,
• bir ya da iki sözcükle ifade ediliyorsa
• evrenselse
• bir zamana bağlı değilse
• ortak özelliklere sahip farklı özelikleri temsil ediyorsa kavramdır.
Aşağıda sosyal bilgiler dersi içerisinde yer alan bazı kavramlar örnek olarak verilmiştir.
• nüfus• enerji• değer• kültür• değişim demokrasi• aile•güç• çevre• bağımsızlık


OLGU - KAVRAM - GENELLEME ZİNCİRİ
Olgu:Tam olarak bilinen, objektif olarak ispatlanan, somut bağlar, olay ve düşüncelerdir.
Kavram:Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.
Genelleme:Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadeler*dir.Örnek:
Olgu Dünya'nın kutuplardan basık Ekva*tor'dan şişkince olan şekline geoid
denir.
Kavram Dünya
Genelleme Dünya'nın geoid şeklinde olması*nın sonucunda güneş ışınları her noktaya farklı açılarla düşer.
alıntıdır