2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
……………… İLKÖĞRETİM OKULU
MÜZİK DERSİ SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞI

Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=116814


Toplantı Tarihi: 10.06.2009
Toplantı Yeri: Okul Müdürünün Odası
Toplantı Saati: 13.00Gündem Maddeleri:

1- Açılış ve yoklama

2- I.ve II. Dönem zümre toplantı tutanaklarının ve kararlarının gözden geçirilmesi

3- Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.


4-Proje ve performans çalışmalarının ve görevlerinin değerlendirilmesi.

5- Belirli gün ve haftalarda yapılan müzik çalışmalarının değerlendirilmesi.


6- Derslerin işlenişi sırasında görülen aksaklıklar ve eksiklikler.

7- Müfredat programı doğrultusunda konuların bitirilip bitirilemediğinin tespiti ve ders kesim raporunun hazırlanıp idareye teslim edilmesi.

8-2009-20010 eğitim-öğretim yılı için alınması uygun görülen tedbirlerin görüşülmesi

9-Dilek ve temenniler.


Gündemin Görüşülmesi:

1 - Toplantı, okul müdürü …………………… başkanlığında, müzik öğretmeni ……………………..’ın katılımıyla saat: 13:00 de başlamış, gündem maddeleri okunmuş ve karara bağlanmıştır.

2- I. Ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında alınan kararlar gözden geçirilmiş ve eksiksiz uygulandığı tespit edilmiştir.

3- Öğrenci başarılarının, 1. Kademe sınıflarında % 100 olduğu; 2. Kademe sınıflarında ise, %100e yakın tespit edilmiştir. Başarısı düşük öğrencilere çeşitli ödevler ve görevler verilerek başarılı olmaları sağlanmıştır.

4- Proje ödevleri ve performans görevleri , sene başında tespit edilen konular doğrultusunda, öğrencilere grup çalışması yada bireysel çalışma olarak dağıtılmış ve sınıflarda başarılı bir şekilde sunulmuştur. Öğrencilerin gerek arkadaşları ile işbirliği yaparak gerekse tek başlarına hazırladıkları çalışmalardan son derece zevk aldıkları tespit edilmiştir. I. Dönem sonunda Öğretmenler Odası girişinde, en güzel ve başarılı çalışmalar sergilenmiştir. Bununla birlikte, zaman zaman ödevlerin teslimi, sunu, grupların uyumlu çalışması konusunda sıkıntılar yaşanmıştır.


5- Cumhuriyet Bayramı, Atatürk’ü Anma, Öğretmenler Günü, Çanakkale Şehitlerini Anma, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gençlik ve Spor Bayramı gibi başlıca kutlama ve anma programlarına okul korosu ve flüt grubuyla katılındığı, ayrıca bazı sınıfların çeşitli etkinliklerine de destek verildiği tespit edilmiştir.

6- Mzik odamız olmadığından derslerin işlenişi sırasında blokflüt ve melodika dışında bir çalgı kullanılamadığı;ayrıca bir cd çalarımız da olmadığından öğrencilere Türk ve Dünya klasiklerinden eserler dinletilemediği; bunun da derslerin bir süre sonra monotonlaşmasına yol açtığı; ayrıca, 1 ders saati konuların tam anlamıyla verimli olarak işlenebilmesi için yeterli gelmediği belirtilmiştir. Bunun dışında ders işlenmesi konusunda başka bir sıkıntının olmadığı belirtilmiştir.

7- Konular müfredat programı doğrultusunda belirtilen tarih ve saatte tamamlanmıştır.

8- Sene içinde yetenekleri ve çalışmalarıyla ön plana çıkan öğrencilere ,önümüzdeki eğitim ve öğretim yılı tören programlarında da görev verilmesine karar verilmiştir.9-Okulumuzda önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında boş sınıf kaldığı taktirde acilen bir müzik odasına ihtiyacı olduğu, ayrıca okulumuzdaki ses düzeninin de yetersiz kaldığı hatırlatılmıştır. Yine müzik derslerinde kullanılmak üzere gerekli cd çalara ihtiyaç olduğu hatırlatılarak iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verilmiştir.

10.06.2009

……………………. …………………
Müzik Öğretmeni Okul Müdürü