Fen Bilgisi (Fen ve Teknoloji) dersi, çocuğu bilimle tanıştıran ve bilime ilk kez ilgi duymasnı sağlayan temel derstir. Ülkemizde bilimin gelişmesi, büyük ölçüde fen eğitimine bağlıdır. Fen eğitimine önem verelim ve bilimsel bilginin gelişmesine katkıda bulunalım. Ne zayık ki Fen Bilgisi konusunda İlköğretimde belli başlı kaynakların dışında fazla bir yardımcı kaynak bulunmamaktadır.

BU konudaki 27 adet divx’ten oluşan bu güzel seti sizlerle paylaşarak en azından kaynak konusunda eğitimci, öğrenci ve velilere yardımcı olmak istedim. Tamamı yeni müfredat ile uyumlu filmlerden oluşan bu set ile çocuğunuz bilimi tanıyacak , ilgi duyacak, araştıracak ve bilimsel bilginin diğer basamaklarını adım adım çıkacaktır. Şunu unutmamak gerekir ki eleştirel düşünen , yaratıcı , sorgulayıcı insanlar bilim sayesinde keşfedilecektir.


1-Canlılar ve çevre
2-Çevrede Değişim
3-Hava Durumu
4-Kayalar ve madenler
5-Hayvanlar ve doğa
6-Hayvanların benzerlik ve farklılıkları
7-Hayvanların Çoğalma ve Büyümeleri
8-Vücudumuz ve Hareket
9-Vücudumuz ve sindirim
10-Nefes
11-Görme ve işitme duyumuz
12-Bitkiler ve doğa
13-Bitkilerin benzerlik ve farklılıkları
14-Bitkilerin çoğalması ve büyümesi
15-Katı, sıvı ve gaz nedir?
16-Maddenin katı, sıvı ve gaz hali
17-Katı, sıvı, gazın hal değiştirmesi
18-Sesleri Dinlerken
19-Işık ve Işın
20-Sıcak ve Soğuk
21-Hayvanlar ve Doğa
22-Bilim Nedir?
23-Rüzgarın Yerkabuğuna Etkisi
24-Suyun Yerkabuğuna Etkisi
25-Canlıların Yer Kabuğuna Etkisi
26-Yerkabuğundaki Yer Şekilleri
27-Yağmur ve Oluşumu