Şartlarını taşıdığı halde ihmal vb. sebeplerle kurban kesmeyen bir kimsenin, bir kurban bedelini fakirlere vermesi, ayrıca tövbe ve istiğfar etmesi gerekir.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü