Poliçede üç taraflı ilişkiyi düzenleyen bir senettir. Bu senette düzenleyen keşideci, muhatap olarak adlandırılan diğer bir kişiye, poliçede gösterilen ve lehtar olarak adlandırılan diğer bir kişinin emrine veya istinaen namına, vadede belirli bir meblağı ödeme emrini, muayyen şekil şartlarına bağlı olarak verir. Muhatap olarak adlandırılan kişi bu ilişkiye esasen “kabul“ ile birlikte girer.

Poliçenin mecburi şekil şartları:
Senet metninde “Poliçe” kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dilde yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelimeyi,
Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havaleyi,
Ödeyecek olan kimsenin(Muhatabın) ad ve soyadını,

Vadeyi,
Ödeme yerini,
Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadını;
Düzenleme tarihi ve yerini,
Düzenleyenin imzasını, ihtiva eder.
Aşağıda yazılı haller dışında yukarıda yazılı unsurları taşımayan bir senet poliçe sayılmaz, adi senet sayılır ve ciro ile devri de mümkün olmaz.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=107998
Vadesi gösterilmemiş olan poliçe, görüldüğünde ödenir.
Açıklık bulunmadığı takdirde muhatabın soyadı yanında gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da muhatabın yerleşim yeri sayılır.
Düzenlenen yer gösterilmiyen poliçe, düzenleyenin soyadı yanında gösterilen yerde düzenlenmiş sayılır.