BİLGİSAYARIN TANIMI:
Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen ve bu işlenmiş bilgileri çıkış birimleri ile bize ileten , donanım (Hardware) ve yazılım (software) dan oluşan elektronik bir makine dır.
  • Bilgisayar donanımı (hardware): Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Elle tutulabilirler. Ekran, klavye, Sabit disk (harddisk), fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı,…
Bilgisayar yazılımı (Software): Donanımı kullanmak için gerekli programlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler. Elle tutulmazlar. Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayara kurulurlar (set p, install). Örneğin: Kelime işlem (Word processor) programları son kullanıcıların yazı yazması için kullanılır. Tablolama (spread sheet), sunu (presentation), programlama dilleri (Pascal, C ...), ses (sound) programı gibi.
Bilgisayarın Kullanım Alanları:
Günümüzde bilgisayarın kullanılmadığı alan ve meslek hemen hemen yoktur. Bilgisayarların bu kullanım alanları aşağıda özet olarak verilmiştir:
Evlerde: Ev bütçesinin hazırlanması (gelir-giderler), telefon, fiyatlar, vergiler vs girilerek sonradan tekrar kullanılması ve diğer bilgilerin kaydı.
Eğitimde: Eğitimin (yabancı dil öğreniminden, astronomi, fizik, tıp'tan bilimsel araştırmalara kadar) bilgisayar destekli yapılması.
Ekonomik araştırmalarda: Ekonomik verilerinin hesaplanması, yorumlanması vs.
Trafik kontrolünde: Trafik ışıklarının zamanlaması ve diğer trafik işlemlerinin tamamlanması vs.
Askeri alanda: Nükleer silahların kontrolü ve uzay çalışmalarında.
İmalatta: Üretim esnasında kalite kontrol ve otomatik üretim amacıyla (robotik üretim).
Kamusal hizmetlerde: Devlet hizmetleri, sağlık hizmetleri, banka hizmetleri, planlama hizmetleri vs.
İletişimde (internet): Uzak mesafeler arasında bilgi alış verişinde.
Ticaret ve yönetimde: Muhasebe, bordro, satış, rezervasyon, stok kontrolü vs.
Masa üstü yayıncılıkta:(Desktop, Publishing, DTP) Bilgisayarın daktilo gibi kullanılmasıdır. Böylece; yazılan yazı ekrandan takip edilebilir, yanlış yazılan yazı düzeltilebilir, üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilir, saklanabilir ve çıktısı alınabilir.
Ofis otomasyonunda: Bir işletmenin veya işletmeler arası ofis hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla yürütülmesidir. Başlıca türleri;
Kelime iş;lem: Yazı yazmak ve bununla ilgili işlemler için kullanılır. Yaygın kullanılan kelime iş;lem programlar; Word For Windows, Ami Pro, Windows Write, PW, WS
Hesap tablosu: Aritmetik işlemler yapmak ve hesaplama yöntemlerini (formülleri) belirleyerek sonuca ulaşmak için kullanılır. Yaygın kullanılan hesap tablosu programları MS-Excel, Lotus I-23,Quatro Pro, Improve, Moonstar vs.
Elektronik-posta e-mail: Mesaj gönderilmesi ve doküman iletimi amacıyla kullanılır. Bilgisayarlı konferans :İki uzak mesafe arasında görüntülü konferans (Tele konferans) düzenlenebilmektedir. Görüntüler, büyük ekranlara yansıtılarak daha rahat görünmesi sağlanır.
Veri tabanı yönetimi: Her türlü bilginin istenildiğinde ve istenildiği şekilde ulaşılmak üzere düzenlendiği veri koleksiyonudur. Yaygın olarak kullanılan programlar; MS Access, Windows Kart dosyası, Paradox,dBase.
Sunum: Toplantı ve konferanslarda anlatılanların daha etkili olması için görsel ve işitsel sunumlara imkan verilebilir. Böylece sunucu, anlattıklarını bilgisayar vasıtasıyla daha anlaşılır ve düzenli yapabilir.
Mühendislik Uygulamaları: Mühendislerin ve mimarların çizim ve tasarımlar için, elektrik mühendislerinin endüstriyel tasarımları için bilgisayar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Buna Bilgisayar destekli dizayn (Computer Aided Desigrı- CAD) denmektedir. En yaygın kullanılan program ise AutoCAD yazılımıdır.
Çizim ve boyama, grafik yazılımları, görüntü işleme, entegre yazılımlar, multimedia (çoklu ortam, istatistik, animasyon (canlandırma), ticari uygulamalar ve oyun için de bilgisayarlar kullanılmaktadır.DİĞER BİR KISIMBilgisayar Denen Araç
Geçen binyılın son elli yılında ortaya çıkan yeni bir araç olan bilgisayar bugünlerde insanoğlunun geleceğini belirlemede. Bilgisayarı, şimdiye kadar kullandığımız öteki araçlardan tümüyle ayıran önemli bir özelliği var. Kullandığımız araçlar hep belli bir amaç doğrultusunda kullanılmak üzere üretilmiştir. Bunun dışına çıkan tek araç bilgisayar. Çünkü bilgisayarı, üretimi sırasında akıldan bile geçmeyen işlere koşabiliriz. Bunu sağlayan bilgisayarın programlanabilme özelliği. Programlanabilme özelliğinin ortaya çıkardığı bir başka önemli olgu da insanın zihinsel gücü ile yaptığı işleri bilgisayarın üstlenebiliyor olması. Öte yandan bilgisayar insandan farklı olarak yanılgısız çalışır. Bilgisayar üzerinde çalıştırılan bir program nasıl kodlanmış ise ona uygun olarak hiç şaşmadan kendine tanımlananı yerine getirir. Eğer yanlış programlanmış ise söz konusu yanlışı büyük bir tutarlılık ile hep yapar. Ayrıca bilgisayar insanla karşılaştırılmayacak kadar hızlı çalışır. Yanılgısız çalışması ve hızı yanında kendisine yüklenen bilgilere her an erişilebilir olması da çok önemli.
İnsanın Zihinsel Gücünün Makineleşmesi
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=114872
Günümüzde bilgi ve iletişimin olağanüstü bileşimini, bilgisayar gibi insanın zihinsel gücünü makineleţtiren bir araca borçluyuz. İnsanın zihinsel yeteneklerinin yerine konabilen bilgisayar yetenekleri olmasaydı yeni binyıla geçerken insanlığın çok önemli yeni bir büyük sıçramanın eşiğinde olduğunu söyleyemezdik. Kol gücü makineleştiğinde insanlık neler yaşadı diye düşünecek olursak, zihinsel gücün makineleşmesinin neler getirebileceğini daha iyi kestirebiliriz.
Bilişim teknolojisi günümüzde, bilgi üretmek, yaymak ve yararlanmak açısından en baskın üreysel teknoloji. Bilişim teknolojisi ile birlikte söz konusu olan yalnızca yalın tek bir araç değil. Bilişim teknolojisinin alt yapısını bilgisayar ve iletişim oluşturur ancak yazılımla, başka bir deyişle programlarla, insan aklının bir makineye aktarımı sağlanmasaydı böylesine büyük bir etki yaşanmayacaktı. Çünkü bir makineye aktarılmış insan aklı yerine geçen bilgisayar yazılımları her yerde her zaman yararlanılmaya açık bir biçimde çoğaltılarak kullanılabilmekte
Bilgisayar Destekli öğretimin Yararları
İlgili literatüre göre Bilgisayar Destekli öğretimin yararları su şekilde sıralanabilir (Usun, 2000, ss57,58).
Bilgisayar, öğrencileri sürekli aktif tutar; öğrenci bilgisayarın üreteceği sorulara yanıt vermesi gerektiği ve ancak konu üzerinde düşünerek bir sonraki adıma gedebileceği için sürekli aktif olmak zorundadır.
Her öğrenciye kendi öğrenme hızında bir öğrenim sağlar. öğrenciler kendilerinden daha hızlı öğrenen öğrencilerle yarışmak zorunda kalmazlar. öğretmenler geriden gelenleri beklemek için hızlı gidenleri yavaşlatmak zorunda kalmaz veya yavaş öğrenen öğrencileri bir yana bırakarak hızlı öğrenen öğrencilere göre ders islemek zorunda değildir.
Bu yöntemde her öğrenci, öğrendiği konu ile ilgili olarak sorduğu sorulara yanıt alabilir; sınıfların kalabalık olması, zamanın sinirli olması ve bireysel farklılıklar nedeniyle öğrencilere soru sorulmayabilir. Bilgisayar Destekli Öğretimde, öğrenci bilgisayarla etkileşim kurarak, istediği anda konu ile ilgili sorular sorarak yanıtlarını alabilmekte ve istediği kadar tekrarlayabilmektedir.
Laboratuar ortamında yapılması tehlikeli ve pahalı olan deneyler benzetişim yöntemi ile kolayca yapılabilmekte, zaman ve para yönünden kar edilmektedir.
Bilgisayar destekli eğitimle konular öğrencilere daha kısa sürede ve sistemli bir şekilde öğretilebilir.
öğrenci kendisine ait bir kişisel öğrenme ortamında rahatlıkla çalışabilmektedir. öğrenci bilgisayarıyla bas basa ve kendi öğrenme hızına uygun bir ortamda daha rahat olmakta ve öğrenmenin kalıcılığı daha fazla olmaktadır.

öğretim programı öğrencinin öğrenme ile ilgili gereksinimine göre hazırlanabilir. öğretim amaçlarının sıralanışı öğrencinin öğrenme davranışlarıyla belirlenir.
öğrenim küçük birimlere indirildiği için, basari bu birimler üzerinde sıralanarak gerçekleştirilir.
öğrenci kendi çalışmasına rağmen, öğretmen tarafından sürekli denetlenebilir ve gerektiğinde müdahale edilebilir. Bilgisayar Destekli Öğretimde öğrenciler öğretmenin kontrolü altındadır. Bireysel çalışmalarda basa çıkamadığı sorunlar olduğunda öğretmen öğrencilerine yardımcı olabilir.

Bedensel ye da zihinsel özürlü öğrenciler, özel olarak düzenlenen Bilgisayar Destekli öğretim ortamında bireysel öğrenme hızlarına göre ilerleyebilirler. Bedensel veya zihinsel özürlü öğrenciler öğrenme hızı açısından diğer öğrenciler nazaran daha geride kalabilmektedirler. Bilgisayar Destekli Öğretimde bilgisayar, bu tip öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına uygun bir öğrenme ortamı sağlayarak yardımcı olur.
Öğretmeni dersi tekrar etme, ödev düzeltme vb. görevlerden kurtararak ona öğrencilerle daha yakından ilgilenme ve verimli çalışma zamanı ve olanağı tanır.
Bilgisayar, eğitim zamanının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. öğrenci kıt olan zamanı etkili faaliyetler yaparak geçirir. İkincisi, öğrenci her yaptığı öğrenme için kendiliğinden ödüllendirilir. öğrenci kendi yaptığı ürünleri görerek öğrenmesini hızlandırabilir. Son olarak öğrencinin yaratıcılık yeteneklerini geliştirebilir (İsmen, 2000). Bilgisayar Destekli öğretimin sınırlılıkları (Şahin ve Yıldırım, 1999, SSK.64, 66)

öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişmelerini engellemesi;bazı uzmanlara göre, bilgisayarların öğretimi bireyselleştirebilmesi, öğrencinin sınıf içinde arkadaşları ve öğretmenleriyle olan etkileşimini azaltmaktadır. öğrenci bilgisayarı ile basmasa kalmakta diğer arkadaşlarıyla etkileşimde bulunamamaktadır. Bu da bireyselliği körükleyici bencilliğe yol açıcı olabilir.
Özel donanım ve beceri gerektirmesi; her şeyden önce bir eğitim yazılımını kullanılabilmesi için mutlaka gerekli donanımın bulunması gerekir. Sınıfların ye da okulların Bilgisayar Destekli öğretim için gerekli donanıma erişimi bazen zor ye da pahalı bir süreç olabilir. Yazılımların sürekli yenilenmesi ek bir maliyettir.
Eğitim programını desteklememesi; öğretimde kullanılan her materyalin, eğitim programını destekleyici ve programda belirlenen amaç ve hedefleri öğrenciye kazandırıcı nitelikte olması gerekir. Bu tip yazılım ve programların sürekli yenilenmesi geliştirilmesi gerekebilir.
Öğretimsel niteliğinin zayıf olması; program uygunluğunun yanında, eğitim yazılımlarının öğretimsel olarak da etkin öğrenme ortamlarını öğrenciye sunabilmesi gerekir. yazılımlar ise genellikle eğitimciler tarafından yapılmadığından sorunlarla karşılaşılabilmektedir.
Eğer bilgisayarların kullanımı etkili bir şekilde planlanmamış ise bir takım olumsuz yönler ortaya çıkabilir. Bunlardan birincisi, öğrenciler arası sosyal ilişkiler gelişmeyebilir. İkincisi, bazen çok paralar harcayarak alınan bilgisayarlar kullanılmadan kenarda durabilir ve harcanan paraların israf olmasına neden olur. Son olarak bazen bir bilgisayarda yapılan çalışmalar diğer bir bilgisayarda açılmayabilir. Bunun için okuldaki tüm bilgisayarlarda ayni yazılım programı kullanılmasına dikkat edilmelidir (İsmen, 2000).