EVRENGZİB

Evrengzib 1658 yılında doğdu.
Evrengzib’in (I. Alemgir’in) Hindistan’da 1707’ye kadar süren saltanat döneminde imparatorluk en geniş sınırlarına ulaştı ve Hindistan’ın tamamı Türk hakimiyetine girdi. Evrengzib koyu bir Müslüman cesur bir komutan iyi bir idareci ve yeniliklere açık bir devlet adamı idi. Taht kavgasına girişen kardeşlerini ortadan kaldırdı.
Evrengzib Türk ve Müslüman dünyası ile iyi ilişkilerde bulunmuş komşuları ile önemli bir problemi olmamıştır. Halktan alınan vergileri azaltmış düzeni ve huzuru sağlamıştı. Yemen İmamına Habeşistan Hükümdarına gümüş ve altın para yardımı yapmıştır.
Fakat onun zamanında Hindistan ticaretine İngilizlerden sonra Hollandalılar da el atmıştı. Dolayısıyla Gucerat limanlarında onlara da bazı imtiyazlar verilmişti. Ülkesinde gittikçe çoğalan yabancı şirketlerin sömürücü tutumlarından şikayetçi idi. Ancak kendi ticaret gemilerini Hint Denizi’nde korsanlara karşı İngilizler koruduğu ve Hindistan’ın ekonomik menfaatleri onları hoş tutmayı gerektirdiği için gümrük vergilerini biraz arttırmaktan başka bir şey yapmak elinden gelmemişti.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/turk-buyukleri/56868-evrengzib.html#post116097
Evrengzib Hindistan’ın en adil hükümdarı olarak isim yaptı. En büyük kusuru Hindistan’a Türkistan’dan yeteri kadar Türk askeri getirmemiş olmasıdır. Çünkü Türkistan askerleriyle hem çoğunluğun baskısına hem de ülkeyi ele geçirmeye çalışan Batılılara karşı daha güçlü ve başarılı olabilirdi.
Evrengzib 1707 yılında öldü ve bütün Türk devletlerinde kötü bir gelenek halini alan taht kavgaları ondan sonra yine başladı.