KARAŞ İLKÖĞRETİM OKULU

1. SINIF YILSONU
ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞIT A R İ H : 26 HAZİRAN 2007
S A A T : 12.00
Y E R : Öğretmenler OdasıGÜNDEM MADDELERİ :


1. Açılış Yoklama
2. Öğretim yılının değerlendirilmesi.
3. Yeni Programın uygulanabilirliği.
4. Tema ve konuların işlenip-işlenemediği.
5. Öğrencilerin kazanımları.
6. Okumaya geçemeyen ve durumu zayıf olan öğrenciler.
7. Gelecek öğretim yılı için öneriler.
8. Dilek ve temenniler.


TOPLANTI TUTANAĞI
1. Karaş İlköğretim Okulu 1. sınıf zümre toplantısı Okul müdür yardımcısı Nail ŞAHİN ve 1. sınıf öğretmeni Emel GENÇ katılımıyla 26.06.2007 günü saat 12.00’de öğretmenler odasında yapıldı.

2. Öğretim yılı değerlendirildiğinde; öğrencilerin başarı durumlarının genel anlamda iyi olduğu, bütün öğrencilerin bir üst sınıfa geçtikleri belirtildi.
Öğrencilerin genelinin derslerde aktif olduğu, bu yüzden de sınıf başarısının genel anlamda seviyenin üzerinde olduğu söylendi.

3. Yeni Öğretim Programına bütün öğrencilerin rahatlıkla uyum sağladığı görüldü. Öğrencilerin el yazısı becerilerinin gayet iyi ve hızlı bir yazma becerisine sahip oldukları belirtildi. Yeni programın hayata daha yakın ve uygulanabilir olduğu, öğrencilerin derslere ilgi gösterdikleri bu nedenle de derslerde zorlanmadıkları ve başarı gösterdikleri tespit edildi.

4. Yılsonuna gelindiğinde her üç derste de (Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik) temaların ve konuların tamamlandığı sınıf öğretmeni tarafından söylendi. Ders kitaplarındaki konular bittikten sonra konu tekrarı yapıldığı belirtildi.

5. Öğrencilerin kazanımlarının en üst düzeyde olduğu, genel itibariyle derslerde istenilen davranışları sergiledikleri gözlemlendi.

6. Sınıfta 22 öğrencinin okumaya geçtikleri ancak iki öğrencinin gelişimleri nedeniyle, sadece bazı sesleri tanıdıkları okumalarının olmadıkları sınıf öğretmeni tarafından belirtildi. Bu öğrencilerin seneye daha iyi olacağına inanılarak bir üst sınıfa geçirildiği belirtilmiştir.


7. Gelecek öğretim yılında veli işbirliğine daha çok önem verilmesi gerektiği görüşüne varıldı. Gelecek yılda yeni programın daha da iyi şekilde uygulanabilmesi için yaz tatilinde sınıf öğretmeninin kendini yetiştirmesi ve yeni programla ilgili detaylı bilgiler edinmesi gerektiği kararlaştırıldı. Öğretim yılı başında öğrencilere seviye tespit sınavı yapılarak yaz tatili dönüşünde öğrencilerin bilgilerinin ne düzeyde olduğunun saptanması ve gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Durumu iyi düzeyde olmayan öğrenciler için seviye grubu oluşturarak; seviyelerinin yükseltilmesinin sağlanması görüşüne varıldı.

8. Dilek ve temenniler bölümünde, bu yılın başarılı geçtiği, gelecek yılda bu başarının daha da artırılarak devam etmesi dilekleriyle toplantıya son verildi.

Emel GENÇ Nail ŞAHİN Turan KEBAPCI
Sınıf Öğretmeni Okul Müdür Yrd. Okul Müdürü