ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU............................. Öğretim yIlI.............................................. ......... OKULU 7-A SINIFI II. Dönem Şube öğretmenler kurulu toplantI tutanağI


Toplantı Tarihi:............................
Toplantı Yeri:Öğretmenler odası
Saati: 12.30

7-H sınıfı şube öğretmenler kurulu toplantısında Okul Müdürü ....................... ve şube öğretmenleri hazır bulunmuşlardır.
GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve Yoklama
2-I. Dönem öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
3-Başarıyı arttırıcı önlemlerin görüşülmesi.
4- Sağlık, beslenme ve fiziki değerlendirme
5- Çevre Değerlendirmesi
6- Öğretmenler arası işbirliği ve gereksinimleri
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/ortaokul-diger-dersler/58207-2-donem-sube-ogretmenler-kurulu.html#post119102
7-Dilek ve Temenniler
GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ


1-Toplantı okul müdürü ........................nın açılış konuşması ile başlamıştır ve toplantıda tüm öğretmeler hazır bulunmuşlardır.


2-.Sınıfın notlarının iyi düzeyde olduğu belirtilmiştir.Öğrencilerin önemli bir bölümünün özellikle söyleneni anlayabilme,düzgün konuşabilme ve yazabilme noktasında sorunları olmadığı, belirtildi. Matematik öğretmeni ..................................-..................... adlı öğrenciler sınıfın huzurunu bozmaktadırlar dedi.

3-Başarıyı daha üst düzeye çıkarmak için derslerin mümkün olduğunca somutlaştırılması, fazla tekrar yapılması ve öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin tercih edilmesi önerilmiştir. Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyesinin düşük olduğu dikkate alınarak derse gelirken hazırlanarak gelmeleri için gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. Dersin düzeninin bozarak sınıf yönetiminde zorluk çıkaran ve diğer öğrencilerin öğrenmelerine olumsuz etki eden öğrencilerle özel olarak görüşülerek gerektiğinde rehber öğretmenle görüşmeleri sağlanacaktır. Öğrencileri motive etmek amacı ile rehberlik faaliyetleri yapılması kararlaştırılmıştır

4-Halkın maddi durumunu iyi olmamasının öğrencileri olumsuz etkilediği görüşü tüm öğretmenler tarafından vurgulandı. Velilerin çok ilgisiz davranmaları ve öğretmenlerle iletişim kurmamaları yüzünden sıkıntı yaşandığı tüm şube öğretmenleri tarafından belirtildi.

5-Çevrenin öğretimdeki önemi vurgulandıktan sonra çevre özellikleri hakkında konuşuldu.
Çevrenin ekonomik olarak ve bunun paralelinde kültürel olarak da geri olduğu görüşüne varıldı. Bu sosyoekonomik geriliğin eğitimi olumsuz etkilediği görüşüne varıldı. Bu etkiyi asgari düzeye indirmek için velilerle mümkün olduğunca fazla iletişim kurularak onları mümkün olduğunca bilinçlendirmenin gereği vurgulandı.

6-Öğrencilerin gerek psikolojik gelişimlerini gerekse sosyal yaşantılarını bilmekte eğitim-öğretim açısından büyük yarar olduğu belirtildi. Şube öğretmenlerinin kendi aralarında ve özellikle sınıf öğretmenleri ile işbirliği içerisinde olması gerektiği sonucuna varılmıştır.

7-Toplantının sonunda tüm şube öğretmenleri bu yılın eğitim-öğretim açısından başarılı bir yıl olmasını temenni etmişlerdir. Okul Müdürü; ......................... öğretmenlere görevlerinde başarılar dileyerek toplantıyı bitirmiştir.
SINIF ÖĞRETMENİ
.................................OKUL MÜDÜRÜ
...........................