Mors Alfabesi, harf, sayı ve noktalama işaretlerinin gönderilmesinde ve alınmasında kullanılan çizgi ve noktalardan ibaret olan alfabe şeklidir. 1840’ta Amerikalı Samuel F. B. Morse ve yardımcısı Alfred Vail tarafından elektrikli telgraf haberleşmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Başarılı olarak 1920’ye kadar kullanılmıştır. Daha sonra aynı maksatla değişik alfabeler de ortaya atılmışsa da Mors Alfabesi kadar kullanışlı olamamıştır.
Mors Alfabesi ilk defa ABD’de Baltimore ve Washington arasında 1844 Mayısında kullanılmış ve ilk iletilen mesaj, İncil’den yaratıcının büyüklüğünü bildiren bir cümle olmuştur. 1851’de Mors alfabesi standartlaştırılarak uluslararası şekle getirilmiştir. Mors alfabesi özellikle, deniz ulaşımında, radyo, telgrafta, hareketli vasıtaların haberleşmesinde ve ışıkla karşılıklı haberleşmede kullanılır. Ancak, uyduların uzak mesafeler için bile ses haberleşmesini mümkün kılması, alfabenin eski önemini zayıflatmıştır.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/icatlar-ve-buluslar/64300-mors-alfabesini-kim-buldu.html#post128225
Maniple yada Manipulator Mors kodları ile yapılan telgraf haberleşmesinde, devredeki akımı elle açıp kapatmak suretiyle sinyal üreten bir alettir. Mors kodlarını elektrik sinyali olarak üretme fikri, ilk olarak Samuel Morse’a aitse de bunu pratik olarak uygulayan Alfred Vail’dir. 1837 senesinde bulunan maniple, basit bir kontak anahtarı ile bu anahtarın ikazladığı manyetik bobinle, bobin ortasındaki iğneden ibaretti. Elle, maniple koluna bastıkça, manyetik bobin ani olarak iğneyi hareket ettiriyor ve manipleye bağlı şeritte mors kodlarına uygun delikler açılıyordu. Bu manipleye Mors maniplesi de denir. Meniplenin elektrik enerjisi doğru akım kaynağından (mesela akümülatörden) temin edilir. Maniple devresine bir de hoparlör ilave edilirse mors kodları kulakla da dinlenebilir.
alıntıdır