A(x) . B(x) ± A(x) . C(x) = A(x) . [B(x) ±C(x)]
En az dört terimi olan ifadeler ortak çarpan
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=131438
parantezine alınacak biçimde gruplandırılır,
sonra ortak çarpan parantezine alınır.ÖZDEŞLİKLER

1. İki Kare Farkı - Toplamı
I) a2 – b2 =(a – b) (a + b)
II) a2 + b2 = (a +b)2 – 2ab ya da
a2 + b2= (a – b)2 + 2ab dir.

2. İki Küp Farkı - Toplamı
I) a3 – b3= (a – b) (a2 + ab + b2 )
II) a3 + b3 =(a + b) (a2 – ab + b2 )
III) a3 – b3 =(a – b)3 + 3ab (a – b)
IV) a3 + b3 = (a +b)3 – 3ab (a + b)


3. n. Dereceden Farkı - Toplamı
I) n bir sayma sayısı olmak üzere,
xn – yn = (x – y)(xn – 1 + xn – 2y + xn – 3 y2
+ ... + xyn – 2 + yn – 1)dir.
II) n bir tek sayma sayısı olmak üzere,
xn + yn= (x + y) (xn – 1 – xn – 2y + xn – 3 y2
– ... – xyn – 2 + yn– 1) dir.
4. Tam Kare İfadeler
I) (a + b)2 = a2 +2ab + b2
(a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

II) (a – b)2 = a2 –2ab + b2
(a – b)2 = (a + b)2 – 4abIII) (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2+ 2(ab + ac + bc)

IV) (a + b – c)2 = a2+ b2 + c2 + 2(ab – ac – bc)

5. (a ± b)n nin Açılımı
Pascal Üçgeni
(a + b)n açılımı yapılırken, önce a nın

n . kuvvetten başlayarak azalan, b nin 0dan
başlayarak artan kuvvetlerinin çarpımları
yazılıp toplanır.
Sonra n nin Paskal üçgenindeki karşılığı
bulunarak kat sayılar belirlenir.
(a – b)n yukarıdaki biçimdeyapılır ancak b nin;
çift kuvvetlerinde terimin önüne (+),
tek kuvvetlerinde terimin önüne
(–) işareti konulur.
• (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
• (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3
• (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 +b4
• (a – b)4 = a4 – 4a3b + 6a2b2 – 4ab3 + b4ÖRNEKLER:

1-)ax+bx+ay+by=(ax+bx)+(ay+by)

=x(a+b)+y(a+b)
=(a+b).(x+y)

2-)x-ax+2x-2a=(x-ax)+(2x-2a)
=x(x-a)+2(x-a)
=(x-1).(a-1)
3-)ax-a-x+1=(ax-a)+(-x+1)
=a(x-1)-1(x-1)
=(x-1).(a-1)