TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 9. SINIFLAR I. DÖNEM II. YAZILISIDIR

Adı: Soyadı: Numarası: Sınıfı:
SORULAR
S-1 Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçları arasında yer almaz?
a) İnsanın mutluluğunu hedef alır. b) Aklı korumayı amaçlar.
c) İnsan neslinin korunmasına çalışır. d) Toplumun örfünü korumayı hedefler.
S-2 Hangisi İslam dininin özellikleri arasında yer almaz?
a)Bütün insanlığa gönderilenbir dindir.
b)Evrensel ahlaki kurallar ortaya koyar
c)Toplumun mutluluğundan daha fazla bireyin mutluluğunu hedef alır.
d)İnsanların yaptıklarının hesabını Allah’ın huzurunda verecekleri düşüncesini savunur.
S-3 Din(İslam)- bilim ilişkisi ile ilgili hangisi söylenebilir?
a)din,ispatlanmış bilimin verileriyle çelişmez
b)Din bilimin verilerine önem vermez
c)Din,insanların ilmi konularda değil dini konularda ilerlemesini önemser
d)Din,bireylerin pozitif ilimlerde ilerlemesini teşvik etmez.
S-4 İslam dininin ilk olarak yasakladığı husus hangisidir?
a)Faiz b)İçki içmek c)Cehalet d)Kumar oynamak
S-5 Hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?
a)Yüzü yıkamak b)ağza ve buruna su vermek c)Kulakları meshetmek d)Enseyi meshetmek
S-6 Aşağıdakilerden hangisi namazın toplumsal faydaları arasında yer almaz?
a)İnsanlar arasındaki eşitlik duygularını hatırlatması
b)Bireye sevap kazandırması
c)İnsaların cemaat namazlarıyla kaynaşmalarını sağlaması
d)İnsanların beraber hareket etmelerini kolaylaştırması.
S-7 Hangisi gusül abdestinin sünnetlerindendir?
a)Ağza su vermek b)Buruna su vermek c)Abdest almak d)Tüm vücudu yıkamak
S-8 Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?
a)Çiçek,kolonya,parfüm vb. kokuları
b)Banyo yapmak
c)Ağzı su ile çalkalamak
d)Oruçlu iken vitamin ilacının kullanılması
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=125841
S-9 Hangisi haccın bireysel faydalarındandır?
a)İnsana manevi huzur vermesi
b)Dünya Müslümanlarını kaynaştırması
c)Ferde, insan olmaları itibariyle birbirinden farklı olmadığını hatırlatması
d)Mahşeri hatırlatması
S-10 Hac hangi ayda yapılır?
a)Ramazan b)Muharrem c)Zilhicce d)Zilkade
S-11 Aşağıdakilerden hangisine hac farz değildir?
a)Kadına b)Müslüman’a c)Akli olgunluğa erişene d)Esire
S-12 Safa ile Merve arasında gidip gelmeye ne denir?
a)Sa’y b)Tavaf c)Şaft d)Vakfe
S-13 Aşağıdakilerden hangisi olmasa da hac görevi yerine getirilmiş olur?
a)Kurban kesilmemişse b)İhrama girilmemişse c)Tavaf yapılmamışsa d)Vakfe yapılmamışsa
S-14 Hangisi zekatın asıl gayesidir?
a)Kişiye sevap kazandırması
b)Toplumdaki ekonomik eşitsizliği olabildiğince dengelemek
c)İsrafı önlemek d)Zekat verenin toplumdaki itibarını artırmak
S-15 Aşağıdaki mallardan hangisinin zekatı verilmesi gerekir?
a)Üzerinden bir yıl geçmemiş olan malın b)Oturulan evin
c)Süs eşyası olarak kullanılan 100 gr. Altının d)Eğitim amaçlı kullanılan eşyaların
S-16 Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra söylenilen tekbirlere ne ad verilir?
a)Telbiye b)Teşrik tekbirleri c)İftitah tekbirlri d)Secde tekbirleri
S-17 Hz. Muhammed(sav) kaç defa farz haccı ifa etmiştir?
a)4 b)3 c)2 d)1
S-18 ‘’Diğer insanlara eliyle ve diliyle zarar vermeyen’’ , ‘’Komşusu açken tok yatmayan’’ , ‘’Kendisi için istediğini başkası için de isteyen’’……… bu cümlelerle ilgili yargılardan hangisi söylenebilir?
a)Kur’an ayetlerindeki Müslüman tanımıdır. b)Hadislerdeki Mü’min tanımıdır
c)Peygamber(sav) in Sahabe tanımıdır d)Sahabe nin Peygamber tanımıdır
S-19 Dinen yapılıp yapılmamasında sevap veya günah olmayan davranışlara ne denir?
a)Sünnet b)Mübah c)Farz d)Vacip
S-20 Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a)Kuban kesmesi gereken insanın fıtır sadakası vermasi gerekir.
b)Borçlu insanlara da zekat verilebilir
c)Hacca görevli olarak gidenler Allah için hacca niyet ederlerse hac yapmış olurlar
d)Hac görevini ifa etmiş olanların bundan sonra ticari işlerden uzak durmaları gerekir.Not: Her sorunun doğru cevabı 5(beş) puandır.

alıntıdır