TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 9. SINIFLAR I. DÖNEM I. YAZILISIDIR
Adı: Soyadı: Numarası: Sınıfı:
SORULAR
1.………….. insanları akıl ve iradeleriyle dünyada iyiliğe, ahirette de mutluluğa götürmeyi amaçlayan yoldur, ilahi kurallar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne gelmelidir?
a) Bilim b) Akıl c) Din d) İman
2. Aşağıdakilerden hangisi İlahi dinlerden değildir?
a) İslam b) Yahudilik
c) Mecusilik d) Hristiyanlık
3.Aşağıdakilerden hangisi bütün dinlerde ortak olan özelliklerden biri değildir?
a) Allah’tan başka ilah edinmemek b) Hırsızlık yapmamak
d) Yoksullara yardım etmek e) Ramazanda oruç tutmak
4.Allah’ın birliğine inanıp ona ortak koşmamak, yalnızca O’na kulluk edip, sadece ondan yardım dilemek anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahiret b) Tevhid c) Şehadet d) Nübüvvet

5.Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından’hadesten taharet’in Türkçe karşılığıdır?
a) Pislikten temizlenme b) Manevi pislik c) Maddi pislik d)Abdest almak

6.……… insanın doğuştan getirdiği Allah’a inanma ve bağlanma ihtiyacını ifade eden bir kavramdır. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
a) Tevhid b) Adalet c) İnsan d) Fıtrat

7.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir düşüncedir?
<!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->İnsan aklıyla düşünür, iyiyi kötüden ayırt edebilir.
<!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->Akıl vahye göre sınırlı bilgiler içerir.
<!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]-->İslam dini insanın yaratılışına en uygun dindir.
<!--[if !supportLists]-->d) <!--[endif]-->İbadetle ilgili konuları kendi aklımızla bulabiliriz.

8.………… Allah’ın Cebrail (a.s.) vasıtasıyla peygamberlerine ilettiği emir ve yasaklar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne getirilmelidir?
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=125840
a) Vahiy b) Akıl c) Tevhid d) Cennet

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin üzerinde durduğu belli başlı ilkelerdendir?
a) İnançla ilgili konular b)İbadetlerle ilgili konular
c) Ahlakla ilgili konular d) Hepsi

10.Hz. Muhammed(SAV) e güvenilir bir insan olmasından dolayı ne ad verilmiştir?
a) Rasülullah b) Muhammed’ül-Emin c) Hatemün Nebiy d) Habibullah

11.Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
a) Meleklere iman etmek b) Kitaplara iman etmek
c)Kelime-i Şahadet getirmek d)Peygamberlere iman etmek

12. Hangisi guslün farzı değildir?
a) Ağza su vermek b) Buruna su vermek
c) Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak d) Niyet etmek

13.Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar?
a) Namazda uyuklamak b)Namazda yönün kıbleden dönmesi c)Namazda yanındaki duyacak kadar gülmek d)Namazda gözlerini yummak

14.Ramazan ayı içerisinde verilmesi dince emredilen, miktarı belli sadakaya ne ad verilir?
a)Fidye b) Fitre c)Zekat d)Keffaret
15.Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden değildir?
a) Setri avret b)kıyam c)Rukü d) Sücud

16. Aşağıdakilerden hangisi keffaret orucu gerektiren hallerden değildir?
a) Çok az tuz yemek b)Sigara içmek c)Su içmekd)Bilmeden yiyipiçmek

17. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından birisi değildir?
a) Kulakları meshetmek b) Başın ¼’nü meshetmek
c)Yüzü yıkamakd)Ayakları yıkamak

18. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutarken dikkat etmemiz gereken davranışlardan değildir?
a. Oruç tutmayı sadece aç ve susuz kalmak olarak görmemek
b. Oruç tutmak için mutlaka sahura kalkmak, aksi halde orucu başka zaman tutmak
c. Oruç tutarken arkadaşlarımıza çirkin sözler söylememek
d. Oruç tutarken Allah’ın hoşuna gidecek şeyler yapmak

19. “Hz. Muhammet(S.A.V.)Bir Hadis-i Şerifte; “……….......... dinin direğidir” buyurmuştur.
Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki ibadetlerden hangisi getirilmelidir?
a) Oruç b) Namaz c) Zekat d) Hac
20.İslamın bilime önem verdiğini aşağıdaki ayetlerden hangisi ile anlıyoruz?
a) Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? b) Allah temizlenenleri sever.
c) Hamd Alemlerin Rabbı olan Allahadır. d) Allah sabredenlerle beraberdir.


Not:Her sorunun doğru cevabı 5 puan olup toplam 100 pundır.
alıntıdır