2 sonuçtan 1 ile 2 arası
 1. #1
  Mustafa Uyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Mustafa Uyar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline) ReformTürk Yöneticisi
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Ilgın, Konya
  Mesajlar
  13,660
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart 6.SINIF ÜNİTE 6 Demokrasinin Serüveni Sorular

  6:SINIF ÜNİTE 6 Demokrasinin Serüveni

  1) Aşağıdakilerden hangisinin devlet tanımında yer alması gerekmez?

  a)Millet b)Demokrasi
  c)Vatan d)Hakimiyet

  2.Kişinin kendisine ve topluma yararlı bir insan olarak yetişebilmesi için yapılan tüm etkinliklere ne ad verilir?

  a)Sanat b)ders
  c)Eğitim d)Öğretim

  3.)Yolda yürüyen bir insanın yerlere tükürmesi hangi tür kurallara tersi düşer?

  a)Anayasaya b)Ahlak kurallarına
  c)Görgü Kurallarına d)Din Kurallarına

  4)Aşağıdakilerden hangisi hem ahlaki hem hukuki hemde dini açıdan suçtur?

  a)Yaşlı insanla ra saygı göstermemek
  b)Oruç tutmamak
  c)Aracı şehir içinde hızlı kullanmak
  d)Kasıtlı adam öldürmek

  5)Sosyal haklar bir ülkede toplumun huzur ve refah içinde yaşanması sağlayan en önemli öğelerdendir.
  Buna göre sosyal hakların korunmadığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?

  a)Askeri gücün azalması
  b)Birlik ve beraberliğin sarsılması
  c)Haksızlıkların ortaya çıkması
  d)Toplumsal bunalımın yaşanması

  6). Çekirdek aile yapısı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  a)Büyükbaba b)Anne
  c)Baba d)Çocuklar

  7).Demokrasinin bir yönü de vatandaşın yönetime katılmasıdır.
  Aşağıda verilenlerden hangisi vatandaşı yönetime katılmasını sağlayan haklardandır?

  a)Yasama Hakkı
  b)Eğitim Hakkı
  c)Seçme-seçilme Hakkı
  d)Cumhurbaşkanı seçme hakkı

  8)T.B.M.M.’nin bazı görevl yetkileri şunlardır:
  I.Bütçe ve kesin hesapları görüşmek
  II.Para basılmasına karar vermek
  III.Savaş İlanına karar vermek
  IV.Cumhurbaşkanı seçmek

  Buna göre T.B.M.M. ekonomik yönü ağır basan yetkileri aşağıdakilerden hangisidir?
  a)I ve II b)II ve III
  c)II ve IV d)I ve IV


  9) İyi bir vatandaş olmak isteyen insanın bazı görevleri vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi iyi bir vatandaşın gereklilikleri arasında yer almaz?
  a)Vergi vermek
  b)Seçimlerde oy kullanmak
  c)Kurban kesmek
  d)Askere gitmek

  10)Bir ülkede insan haklarının geliştirilmesi eğitime bağlıdır.Ancak bu konuda önemli olan bilgilerin geliştirilmesinden daha çok uygulamada başarılı olmaktır.
  Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a)Eğitim düzeyi yüksek toplumlarda insan haklarının engellenmesi daha zordur.
  b)İnsan haklarının korunması için herkesin üniversite mezunu olması sağlanmalıdır.
  c)İnsan hakları bilgi düzeyinden uygulama düzeyine çıkarılmalıdır.
  d)Eğitimsizlik,insan haklarının korunmasında karşılaşılan engellerden biridir.

  11)İnsanlar toplum halinde yaşadıkları için sınırsız hürriyetlere sahip değillerdir. Ülkede sınırsız hürriyetlerin tanınması toplum içerisindeki bireyler arasında sorunlar yaşanmasına neden olur.
  Böyle bir problemin çıkmaması için alınması gereken en önemli önlem aşağıdakilerden hangisidir?

  a)İnsanların tek başlarına bir yaşam sürmesini desteklemek
  b)Bireyin hak ve özgürlüklerini devletin belirlemesi ve kontrol etmesi
  c)Bireysel özgürlükleri arttırmak adına çeşitli çalışmalar yapılması
  d)Eğitim ve Öğretime önem verilmesi

  12).Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda bireylere düşen görevler arasında yer almaz?

  a)Eleştirilerde kırıcı olmamak
  b)İnsan ilişkilerinde hoşgörülü olmak
  c)Başkalarının haklarına saygılı olmak
  d)Kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek

  13) Yapılan araştırmalarda aile içi şiddete maruz kalan kadınların eşlerinin büyük bir kısmının üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir.
  Bu bilgiye dayanarak aile içi şiddeti önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha doğru olur?
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=133626

  a)Eğitim seviyesini yükseltmek
  b)Kadınlara sığınma evleri açmak
  c)Kadın hakları konusunda bilinç oluşturmak
  d)Kadın haklarını kanunlarla düzenlemek

  14) Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunun demokrasi için yaptığı etkinliklerden biri olamaz?

  A)31 Mart Olay
  B)Sened-i İttifak
  C)Islahat Fermanı
  D)Kanun-u Esasi
  15)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti anayasalarından birisi değildir?

  A)Teşkilat-ı Esasiye B)1924 Anayasası
  C)1982 Anayasası D)Kanun-u Esasi

  16)Aşağıdakilerden hangisi Egemen Devlet tanımını karşılayan bir seçenektir?

  A)Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı otokrat devlet
  B)Vatandaşların maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarına karşılayan devlet
  C)Devletin Kendi Kararlarını Kendisi Alması Ardından Başka Bir Devlete Tabi Olması
  D)Devletin kendisi ile ilgili kararları kendisinin alması kararlarında bağımsız olması

  17)Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin temel İlkerlinden birisi değildir?

  A)Hürriyet ve Eşitlik B)Topluluk
  C)Siyasi Partiler D)Mili Egemenlik

  18) Okullarda demokrasi eğitimi aşağıdaki uygulamalardan hangisiyle verilir?
  A)Öğretmen Seçimi
  B) Sınıf başkanlığı seçimi
  C)Okul Müdürü Seçimi
  D)Sınıf Seçimim

  19) Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla neler yapmıştır?
  A)Anadolu Ajansını kurmuştur
  B)Düşmanlara işgallere son verilmesi için telgraf çekmiştir
  C)Tüm yurdu silah altına toplamıştır.
  D)Kongreler düzenlemiştir.

  20) Atatürk ‘ün “Yurt toprağı ! Sana her şey feda olsun .Hepimiz senin için fedaiyiz.” Sözü aşağıdakilerden hangisini ifâde etmektedir ?

  A) Vatan sevgisini B) Ülkü birliğini
  C) Millet sevgisini D) Tarih birliğini

 2. #2
  Mustafa Uyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Mustafa Uyar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline) ReformTürk Yöneticisi
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Ilgın, Konya
  Mesajlar
  13,660
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart

  1- Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin özelliklerinden değildir?
  A)Halk kendini yönetecek kişiyi seçer
  B)Milletvekilleri, halk adına karar veren kişilerdir
  C)Hak ve özgürlükler kanunlar tarafından korunur
  D)İnsanlar toplantı yapıp tartışamazlar

  2 –Devlet yönetiminde tek kişinin söz sahibi olduğu yönetim şekli,
  -Yönetime padişah yanında halkın temsilcilerinin de katıldığı yönetim şekli.
  Yukarıda bahsedilen yönetim şekilleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Monarşi – Teokrasi b- Demokrasi – Meşrutiyet
  c- Monarşi – Oligarşi d- Monarşi - Meşrutiyet

  3-.Dini kurallara göre yönetilen devletlerdeki yönetim biçimine ne ad verilir?
  A)Teokrasi B)Oligarşi
  C)Monarşi D)Cumhuriyet

  4- Bütün toplum fertlerinin birbirleri ile kurdukları ilişkileri
  bir düzen içerisinde sağlayan, uyacakları kuralları koyan,
  çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ve tehlikelerden koruyan
  otoriteli düzene devlet denmiştir.
  Buna göre, devletin oluşturulma gerekçeleri
  arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Toplum ilişkilerini düzenlemek
  B) Ülke sınırlarını genişletmek
  C) Fertlerin uyacakları kuralları belirlemek
  D) Toplumun genel ihtiyaçlarını karşılamak

  5-Osmanlı Devleti'nde ;
  I. 1299 yılından 1908'e kadar padişah egemenliğinde
  bir yönetim tarzı uygulanmıştır.
  II. 1908 yılından 1923'e kadar padişahın yanında Osmanlı halkı
  da yönetime ortak olmuş, Osmanlı Mebusan Meclisi kurulmuştur.
  III. 1923 yıllından günümüze kadar halk egemenliğindeki bir
  yönetim tarzı uygulanmıştır.

  Yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde Osmanlı
  Devleti'ndeki yönetim şekilleri sırasıyla aşağıdakilerin
  hangisinde verilmiştir?

  A) Teokrasi - Monarşi - Demokrasi
  B) Monarşi - Aristokrasi - Cumhuriyet
  C) Monarşi - Meşrutiyet - Cumhuriyet
  D) Oligarşi - Meşrutiyet – Monarşi

  6-Demokratik devletlerde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Egemenlik, en üstün otoriteye sahip olan devletin kanun yapması (yasama), bunları uygulaması (yürütme) ve yargı yetkisini kullanmasıdır.

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilenlerle çelişir?

  A) Egemenliğin, milletin isteğiyle yönetenlere devredilmesi
  B) Egemenliğin kaynağının millete ait olması

  C) Yönetenlerin, görevleri nedeniyle üstün haklara sahip olması
  D) Yönetenlerin, yasama, yürütme ve yargı haklarını millet adına kullanmaları


  7-.- Başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir.
  - Bütün insanlar hürdür, herkes serbestçe düşünür ve düşüncelerini açıklayabilir.
  Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=133627
  - Hiçbir ayrım olmaksızın herkes kanun önünde eşittir.
  - Hiç kimseye dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi düşüncesinden dolayı farklı işlem uygulanamaz.

  Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki demokrasi ilkelerinden hangisine aittir?

  A) Milli egemenlik
  B) Çoğulcu demokrasi
  C) Hürriyet ve eşitlik
  D) Siyasi partiler

  8-
  Atatürk; "Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, istediği dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.
  Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz." demiştir.
  Atatürk'ün bu sözünde vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

  A) İnsan hak ve hürriyetlerinin önemi
  B) Bireylerin toplumun bir parçası olduğu
  C) insanlar arasındaki ilişkilerin toplumdaki önemi
  D) Bireylerin kanun önündeki eşitliği

  9-
  Anayasamızın 24.maddesinde” Herkes,vicdan,dini inanç ve kanat hürriyetine sahiptir.Kimse ibadete dini ayin ve törenlere katılmaya ,dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz” demektir.
  Buna göre ülkemizde aşağıdakilerden hangisi olursa anayasaya aykırı bir davranış olur?
  a)Hristiyanların kilise açması
  b)Musevilerin havra açması
  c)Hristiyan vatandaşların haftada bir gün camiye gelmeleri istenmesi
  d)İsteyenlerin hacca gitmesi

  10-Aşağıdakilerden hangisi Anayasamıza göre bir özgürlük olamaz?
  a)Bir vatandaşın istediği bir partiye katılamsı
  b)Bir vatandaşın istediği bir dine inanması
  c)Bir konu hakkında miting düzenlenmesi
  d)Yetkili birinin devlet sırlarını açıklaması


  cevap.1-D
  2-D
  3-A
  4-B
  5-C
  6-C
  7-C
  8-A
  9-C
  10-D

Benzer Konular

 1. 7.Sınıf 3.ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK Özet
  By Mustafa Uyar in forum Sosyal Bilgiler Dersi
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.Şubat.2015, 17:05
 2. 7.Sınıf 1.ÜNİTE İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ Özet
  By Mustafa Uyar in forum Sosyal Bilgiler Dersi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.Şubat.2015, 11:58
 3. PKK Konusunda Sorular
  By yoLcu in forum Konusuz Konular
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.Ekim.2007, 16:19
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.Mayıs.2007, 14:18
 5. 500 bin ytl lik sorular
  By ReLaKsT in forum Garip Ama Gerçek Olaylar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.Eylül.2006, 10:54

Bu Konudaki Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.