Rıza Nur
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Mehmet Vehbi Bolak
İsmail Safa Özler
Hüseyin Vasıf Çınar
Şükrü Saracoğlu
Mustafa Necati Uğural
İsmet İnönü
Recep Peker
Cemal Hüsnü Taray
Refik Saydam
Esat Sagay
Reşit Galip
Yusuf Hikmet Bayur
Zeynel Abidin Özmen
Saffet Arıkan
Hasan Âli Yücel
Reşat Şemsettin Sirer
Hasan Tahsin Banguoğlu
Hüseyin Avni Başman
Nuri Özsan
Ahmet Tevfik İleri
Rıfkı Salim Burçak
Hüseyin Celal Yardımcı
Ahmet Özel
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Fehmi Yavuz
Bedrettin Tuncel
Turhan Feyzioğlu
Ahmet Tahtakılıç
Mehmet Hilmi İncesulu
Şevket Raşit Hatipoğlu
İbrahim Öktem
Nevzat Cihat Bilgehan
Orhan Dengiz
Mehmet İlhami Ertem
Orhan Oğuz
Şinasi Orel
İsmail Hakkı Arar
Sabahattin Özbek
Mustafa Üstündağ
Safa Reisoğlu
Ali Naili Erdem
Nahit Menteşe
Mustafa Necdet Uğur
Orhan Cemal Fersoy
Hasan Sağlam
Vehbi Dinçerler
Metin Emiroğlu
Hasan Celal Güzel
Avni Akyol
Köksal Toptan
Nevzat Ayaz
Turhan Tayan
Mehmet Sağlam
Hikmet Uluğbay
Metin Bostancıoğlu
Necdet Tekin
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=126893
Erkan Mumcu
Hüseyin Çelik
Nimet Çubukçu
Ömer Dinçer
Nabi Avcı
KAYNAK: Türkiye millî eğitim bakanları listesi - Vikipedi