1 sonuçtan 1 ile 1 arası
 1. #1
  Mustafa Uyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Mustafa Uyar isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline) ReformTürk Yöneticisi
  Üyelik tarihi
  10 Eylül 2006
  Yer
  Ilgın, Konya
  Mesajlar
  13,660
  Tecrübe Puanı
  100

  Standart Kelam dersi 1.Dönem 1. Yazili - yoklama

  1- ( Y ) "Münafıklar sana gelerek Şehadet ederiz ki sen Allah 'ınelçisisin, derler. Allah da biliyor ki sen elbette O'nun Peygamberisin!Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder"(el-Münafikûn 63/1). Ayetten anlaşıldığı üzere her ikrar sahibi mümindir.2- ( Y ) Filozofun bilgi edinme kaynaklan beş duyu, doğru haber ve akıldır. 3- ( y ) Vahiy temelli inanç sisteminin içeriğiAllah'ın varlığı, birliği ve sıfatlarına inanmak, O'nun mükemmel bir varlıkolduğunu kabullenmek, nübüvvet ve âhiret inancını benimsemek şeklindedir. Buhakikatler, İslam'ın peygamberi tarafından konulmuş değişmez ilkeleridir.4- ( D ) İslam âlimleri din tariflerinde Allah tarafından konulmuş ilâhîkanun tabirini kullanmışlardır.
  5- ( Y ) Birkimsenin sevinçli, üzüntülü, öfkeli veya başka bir psikolojik ve ruhî durumu,dışarıdan bakıldığında anlaşıldığı gibi, kişinin imanlı olup olmadığı daanlaşılır. 7- ( D ) Tasdik kavramı bir hükmü veya bir haberi kesin olarak kabul etmek manasına gelir.Tasdikte kesin kabullenmenin gaybla ilgili hususları kapsaması bir ilke olarakkabul edilir. 8-( D ) İlkdönemlerinde Hâricî hareketin temel özelliklerinden biri, akrabalık ve soybağlılığına değil de; belli dinî ve siyasi ilkelere bağlılığa dayanmasıydı.Onlar, başlangıçta "Hüküm,yalnız Allah'ındır"diye haykırmışlar ve çoğunlukla da hakem olayına dayandıkları için “Muhakkime” şeklinde adlandırılmışlardı.
  9- ( Y) Günümüze kadar varlığını sürdüren tek Harici fırkası Ezarika olmuştur.

  1-Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin ana konuları arasında yer almaz?
  a)Tevhidb) Nübüvvetc) Ahiretd)Ukubat
  2-Dinin kaynağıyla ilgili olarakaşağıdakilerden hangisisöylenemez?
  a)Din, Allah tarafından konulur. O'ndan başkasının din oluşturmahakkı yoktur. b) Peygamberler ilahi emir ve yasakları insanlara anlatırkenonların durumlarına göre bir takım iyileştirme yapma hakkına sahiptirler.c) Dinî hükümlerin kaynağı da Allah'tır O'nundışında hiç kimsenin dinî hükümleri değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisiyoktur. d) Peygamberler dine bir ekleme ve eksiltmeyapamaz, ilahî vahiy doğrultusunda Allah'tan aldığı emir ve yasaklan insanlaraaktarır ve onların anlayabileceği şekilde bu emir ve yasakları onlara açıklar. 3- Üsâme b) Zeyd bir gazvedeyakaladığı adamı şehadet kelimesini söylemesine rağmen öldürmüş ve bunu gazvedönüşünde Hz. Peygamber'e övgü de umarak; adamın zordayken gösterdiğidavranışa aldanmadım, manasında anlatmıştı. Hz. Peygamber Üsâme'ye:"öldürdüğün adam doğru mu yoksa yalan mı söylüyordu, kalbini yarıp baktınmı?" (Müslim, "îman", 41) demek suretiyle onu azarlamıştır.Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?a) Öldürülen kişinin imanı sahih değildir?b) Müslüman dil ile söylenene itibar etmekzorundadır.c) İman etmek için iman eden açısından kalp iletasdik, mü’min olduğuna şehadet etmekiçin dil ile ikarar yeterlidir.d) Son nefeste de olsa eğer kalben tasdik varsa oiman muteberdir.4- İslam düşüncesinde iman, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve amellerinyerine getirilmesi şeklindeki tanımıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşüsavunan mezheplerden biri değildir?a) Ehl-ü Sünnet ve’l Cemaatb) Hâriciyye, c) Mu'tezile d) Şia 5- İmanda artmanın hem nitelik hem de nicelik yönünden olacağınısöyleyenler aynı zamanda amelin imandan bir cüz olduğunu savunan mezheplerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?a) Mu'tezileb)Şiac) Mürcied) Hariciyye 6- Alimlerin çoğunluğu Hz. Peygamber döneminde inanılacak hususlarda artma veeksilmenin olabileceğini kabul ederler. Ancak ondan sonra inanılması gerekeninanç esaslan artmaz ve eksilmez. Çünkü ….Boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulamaz?a) İmanda herhangi bir değişikliğin olmasıtereddüt haline işaret eder. b) İmanda şüpheye yer yoktur. c) İman amelden bir cüzdür.d) İmanda tereddüt, kesin kabulün gerçekleşmemesisayıldığından imanda artma ve eksilmeyi reddederler.7- Bedevilerin halini konu edinen (el-Hucûrât, 49/14) ayet yer alır.Allah Teâlâ onların durumunu Hz. Peygamber'e haber vererek inandık demişolmalarına rağmen teslim olduklarım ve imanın kalplerine girmediğinihaber vermiştir. Buradan hareketle bazı alimler İman ve İslam kavramlarınınayrı olduğunu belirtmişlerdir. Onlara göre iman ve İslam iki farklı kavramdır.Çünkü; ……….boşluk aşağıdaki cümlelerinhangisiyle tamamlanamaz?a) İman içten bağlılık, İslam ise dıştan boyuneğmek demektir. b) İman kalp, İslam organ işidir. c) İslam, imandan daha geniştir ve imanı kuşatır.d) Mümin olan herkes Müslim ve Müslim olan herkes demümindir.8- Aşağıdakilerdenhangisi kelâm ilminin amaçlarından biri değildir?
  a) İslâm inancını müdafaa etmek
  b) İnsanı dünya ve âhiret mutluluğuna ulaştırmak
  c) İmanı taklitten tahkîke ulaştırmak
  d) Dinin amelî yönüne dair emir veyasaklan yorumlamak
  9-Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilmininkonusudur?
  a) Semiyyâtb) Ahlâkî meselelerc) Muamelâtd) Amelî meseleler
  10-Aşağıdakilerden hangisikelâm ilminin doğuşuna tesir eden öncelikli temel kaynaktır?a) Akılb) Kur'ânc) Felsefed) Sünnet
  11- İslâmkelimesinin anlamında bulunmayanözellik aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Boyun eğmekb) Teslimolmakc) Barış yapmakd) Teslim etmek
  12- Din insanaaşağıdakilerden hangisini temin etmez?
  a) Madde karşısında eğilmeyip, metin olmasınıb) Olaylar karşısında direnç kazanmasını
  c) Geçim vasıtalarıkazanmasınıd) Ruhî olarak gelişip moral ve güç kazanmasını
  13-Mukallidin imanını caiz görmeyenmezhep aşağıdakilerden hangisidir?a) Eşariyyeb) Matüridiyyec) Cebriyyed) Mu'tezile
  14- Aşağıdakilerdenhangisi imanın kelime karşılığını içermez?
  a) Kendiniborçlu hissetmekb) Başkasınagüven duygusu vermek
  c) Güven içinde yaşamakd) Kalben sükuna kavuşmak
  15- İman Allah'ın birliğine, O'nun sonsuz güç ve kudret sahibi olduğuna,Hz. Peygamber'in O'nun gönderdiği son elçi olduğuna seksiz şüphesiz inanmaktır.Bu şekilde iman etmeye………………..imandenilir.Yukarıdaki boşluğa hangi kelimegelmelidir?a) Tafsili imanb) İcmali imanc) Taklidi imand) Takriri iman16- İlk dönem İslâm toplumunda ortaya çıkanakımlardan biri ve belki de en önemlisi, Hâricîler’dir. Hâricîler, siyasal birgrup olarak ilk kez ne zaman ortaya çıkmışlardır?
  a) Kırtas olayından sonrab) Gadir-i Hum olayından sonra
  c) Sakife olayından sonrad)Hakem olayından sonra
  1- Gayesine Göre Kelâmın Tarifini yazınız.
  “Kelâm ilmi,aklî ve naklî delillere dayanarak İslâminançları ile ilgili ortaya çıkabilecek şüpheleri ortadan kaldırmaya ve anılaninanç ilkelerini açıklamaya ve ispat etmeye çalışan bir ilimdir."2- İslam düşüncesine göreterimolarak imanın tanımını yazınız."Hz. Peygamberin vahiy yoluylagetirdiği tüm hususlarda tereddütsüz tasdik etmek ve getirdiklerineinanmak" demektir. 3- Kelâm ve Felsefeilmini konuları yönünden değerlendiriniz.Kelâm ilmi ile felsefe, konularıitibariyle sıkı bir münasebet içindedirler. Çünkü her ikisi de başlangıcı vesonucu itibariyle varlığı, onun mahiyetini, nedenini ve niçinini araştırırlar.Ancak, bu iki ilim, metotları itibariyle farklılık arz ederler.
  Eklenmiş Dosya İndir Eklenmiş Dosya İndir
  Konu Mustafa Uyar tarafından (10.Şubat.2015 Saat 15:37 ) değiştirilmiştir.

Benzer Konular

 1. Temel dini bilgiler dersi 6.siniflar 1.dönem 2.yazili
  By Mustafa Uyar in forum Ortaokul Diğer Dersler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.Ocak.2015, 18:52
 2. İngilizce Dersi 6.sınıf 1. dönem 1. yazılı yoklama soruları
  By Mustafa Uyar in forum İngilizce Dersi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.Kasım.2014, 20:06
 3. 4.sınıf fen ve teknoloji 1.dönem 1. yazılı yoklama
  By Mustafa Uyar in forum 4. Sınıf Etkinlikler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.Kasım.2012, 12:42
 4. Kelam Dersi yazılı soruları
  By Beyza in forum Kelam
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.Mart.2012, 11:52
 5. Kelam Dersi 2. dönem 2. yazılı
  By Beyza in forum Kelam
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.Mart.2012, 11:50

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.