•Efendimiz'in sünnetini yerine getirmek için yaptığımız türbe ziyaretlerinde kimi zaman nasıl davranmamız gerektiğini bilemediğimiz için İslam adabına aykırı tutumlar sergiliyoruz. Bu sebeple türbe ziyaretinde dikkat edilmesi gereken bazı hususları paylaşmak istedik.
•Türbe ziyareti yapmadan önce evden abdestli çıkmaya ve kalpte kötü düşüncelere yer vermemeye özen gösterilir.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=129562
•Türbeye "Ya Rabbi! Senin rızan için Seni seven Senin de sevdiğin kulunu ziyaret etmeye niyet ettim " diyerekEuzu Besmele çekilir ve sağ ayakla içeri girilir.
•Daha sonra sandukanın sol ayak ucunda edep ve saygı içinde 1 Fatiha 11 İhlâs1 Fatiha 3 İhlas veya Yasin Süresi okunur.
•Okunan sûrelerden hâsıl olan sevap önce Efendimiz'in ruhuna sona diğer peygamberlerin Sahabe-i Kiramın ardından da ziyaret edilen Allah dostunun ve vefat etmiş bütün Müslümanların ruhlarına hediye edilir.
•Daha sonra yine adaba uygun şekilde Cenâb-ı Allah'a dua edilir.
•O'ndan (c.c) kabri ziyaret edilen mübarek zatın hürmetine duamızı kabul etmesi istenir.
•Bayanlar ziyaret esnasında tesettüre riayet eder. Türbe etrâfında tavâf etme taşı toprağı öpme bez bağlama mum yakma ve ölüden bir şey isteme uygun değildir.

Öyleyse türbeleri ibret niyetiyle ziyaret etmek orada yatanlara dua ederek sevabını onlara bağışlamak bid'atlara ve hurafelere yer vermeden sünnet ölçülerine uymak gerekiyor. Türbelerde akla mantığa ve dinimizin prensiplerine uygun düşmeyen ve Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmeyecek tutum ve davranışlardan kaçınılması da şart.