GÖSTERE :
Göstere köyü, Ilgın'ın 10 km. güneyinde Ayazma, Urus yolu, Ardıçdede dağları ve Bambıllı tepe arsındaki vadiden geçen Battal deresi kenarında kurulmuş 325 hane ve 1510 nüfuslu bir köyümüzdür. Köyün kuruluş tarihi hakkında kesin bilgiler yoktur. Köylülerin anlattıklarına göre Köy, bir geçiş yeri üzerinde kurulduğu için, gelip geçenlere yol gösterdiklerinden köyün adı “Gösteri” imiş. Daha sonra Göstere olarak değişmiştir. 1584 yılında Osmanlı döneminde 3800 akçe vergi ödediği bilinmektedir. 3 km. kuzeyde Örenler, İğdeler çevrenin eski bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Gavurun değirmeni mevkiinde bulunan değirmen hala yıkık vaziyette bulunmaktadır.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=117626
Aynı mevkide bir mağara, Paşaköy değirmeni ve Gavurun değirmenin 500 m. kuzeyinde bulunan Höyük köyün ören yerleridir. İki katlı, kerpiç yapılı, çatılı ve çoğu birbirine bitişik avlusu olmayan evlerde yaşayan halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 25 000 dekar arazinin 7 000 dekarında sulu tarım yapılmaktadır. Çavuşçu gölünden gelen Ilgın Ovası Sulama Kanalı, Battal deresi ve köylülerin kendi imkanlarıyla açtığı sontajlardan sulu tarımda yararlanılır.
3 000 dekar orman arazisi olan Göstere'de 250 traktör, 1 saman ve balya makinası, 2 biçer, 2 kamyon, 4 minibüs vardır. 1 adet selektör binası mevcuttur. 265 telefon abonesi olup, dışarıya göç azdır. 6 sınıflı okulu, 4 öğretmeni, 2 camisi, 1 imamı ve 1 imam evi vardır. Köy odası geleneği; Battalların oda, Halislerin oda ve İrbeşlerin oda başta olmak üzere 6 köy odasıyla devam etmektedir.
Göstere köyü, Aşağı mahalle ve Yukarı mahalle olmak üzere 2 mahallesinde yaşayan sülalelerden bazıları Karaoğlanlar, İrbeşler, Battallar, Eminler, Ali Efendiler, Apiller, Çungurlar'dır. Okuma oranı çevreye göre yüksektir.
Kaymakam Kürşat ÇELİK, Dr. Osman ORHANLI, Av. Ramazan ÇELİK, Müftü Mehmet SERİN köyün yetiştirdiği kişilerden bazılarıdır. Kanalizasyon, köy sokaklarının düzenlenmesi, derin kuyu açılması, gölet yapımı ve sağlık evi yapılması köyün önemli sorunlarıdır.
Göstere köyünü internette tanıtan ve Gösterelileri bir araya getiren forum web sitelerine ulaşmak için http://www.gosterekoyu.net web adresini ziyaret edebilirsiniz.


Kaynaklar:
Beytullah Yıldırım / Ilgın Araştırmaları