İcatlar ve Buluşlar Tarihi
Milattan Önce
* 4241~ Mısır ilk hassas takvim yapıldı.
* 3200~ Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da ve Orta Avrupa’da kullanıldığı varsayılır.
* 3200~ Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır.
* 3000~ Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu.
* 3000~ Babil’de ilk ilk toplama makinası kullanıldı.
* 1300~ Suriye Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
* 700~ Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı.
* 540~ Miletli (Batı Anadoluda liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi.
* 450~ Herodotot dünya haritası çizdi.
* 200~ Yunan ARKHİMEDES kaldıraç kanunlarını keşfetti.
* 10~ Romalı Mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı.
Milattan Sonra
* 999~ Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icad edildi.
* 1000~ Türk gök bilimci BİRUNİ 13.000 sayfalık araştırmalarını yayımladı.
* 1010~ Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı.
* 1020~ Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı.
* 1045~ Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti.
* 1280~ İtalyan ARMATİ gözlüğü icad etti (kontak lens uzerindeki ilk çalışmalar ise Leanardo da Vinci tarafından yapılmıştır).
* 1453~ Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı.
* 1521~ Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı.
* 1528~ Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı.
* 1592~ İtalyan GALİLEO 30 kez büyuten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey ilk teleskopu bulmuştu).
* 1614~ İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini icad etti.
* 1618~ Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti.
* 1642~ Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinasını icad etti.
* 1643~ İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu.
* 1666~ Paris’te Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu.
* 1687~ İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.
* 1492~ İspanyol Kristof KOLOMB Amerika’ya ayak bastı.
* 1507~ İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerika’nın yeni kıta olduğunu kanıtlar.
* 1630~ Türk Hazarfen Ahmet Çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu.
* 1680~ Türk Lagari Hasan Çelebi aya gitme denemesini yaptı.
* 1698~ İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makinayı yaptı.
* 1704~ İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı.
* 1742~ İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi.
* 1763~ Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icad etti.
* 1777~ İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makinayı yaptı.
* 1778~ Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı.
* 1783~ Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculık yaptılar.
* 1783~ Fransız Louis LENORAD ilk parajütü tasarladı.
* 1789~ Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı.
* 1796~ Edvard JENNER çiçek aşısını buldu.
* 1799~ İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı.
* 1800~ Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.
* 1804~ İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icad etti.
* 1816~ İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı.
* 1816~ Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskopu icad etti.
* 1820~ Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti.
* 1826~ Fransız Joseph NIEPCE ilk fotograf çekimini başardı.
* 1830~ Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinasını yaptı (Ancak bu tip makinaları üretip satan ilk kişi Amerikalı Isac SINGER’dir).
* 1831~ İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti.
* 1836~ ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı.
* 1837~ İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icad ettiler.
* 1843~ ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı.
* 1846~ ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı.
* 1849~ ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı.
* 1852~ ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icad etti.
* 1853~ Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı.
* 1853~ İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icad etti.
* 1855~ İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matamatiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı.
* 1859~ İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı.
* 1860~ Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı.
* 1867~ ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icad etti.
* 1863~ İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı.
* 1869~ Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı
* 1865~ İsveç Alfred NOBEL dinamiti icad etti.
* 1876~ ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. (Edison bu laboratıvarda 1093 adet patentli icadda bulunmuştur.)
* 1876~ Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı.
* 1876~ ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icad etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmışır).
* 1877~ ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icad etti.
* 1878~ İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icad etti.
* 1879~ Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icad etti.
* 1880~ ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu.
* 1882~ Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı.
* 1884~ Hiram MAXIM tam otomatik makinalı tüfeği yaptı.
* 1885~ Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti.
* 1885~ Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti.
* 1885~ Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu.
* 1887~ ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icad etti ve patentini aldı.
* 1888~ ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotograf makinasını yaptı.
* 1894~ ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı.
* 1894~ Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinama makinasını icad ettiler.
* 1895~ Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti.
* 1896~ İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı.
* 1896~ Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti.
* 1898~ Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icad etti.
* 1900~ Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi.
* 1901~ ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan traş bıçağının patentini aldı.
* 1901~ İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icad etti.
* 1901~ İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı.
* 1902~ Polonya Marie CURİEve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfetiler.
* 1903~ ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar.
* 1903~ Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı.
* 1903~ Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti.
* 1904~ İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icad etti.
* 1905~ ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve 1919 da tamamladı.
* 1906~ ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinasını icad etti.
* 1907~ Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti.
* 1907~ Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu.
* 1908~ Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi.
* 1908~ ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu.
* 1911~ Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti.
* 1913~ ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde “zorunlu emek” anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır).
* 1913~ İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu.
* 1914~ ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı.
* 1914~ I Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti.
* 1915~ Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi.
* 1918~ Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini icad ettiler (SONAR : SOund Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir).
* 1921~ Almanya İlk otoyol hizmete girdi.
* 1922~ Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Fax tasarladı ve Amerika’ya gönderdi.
* 1922~ Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı.
* 1923~ İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı.
* 1926~ İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü televizyonda elde etti.
* 1926~ ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı
* 1928~ ABD li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupa’da seloteyp diye bilinir).
* 1928~ İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu.
* 1929~ ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı.
* 1930~ ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı.
* 1930~ Wallace CAROTHERS naylonu üretti.
* 1930~ ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti.
* 1933~ Almanya ilk Telex kullanıldı.
* 1934~ İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı.
* 1935~ İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu.
* 1935~ Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı.
* 1936~ İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı.
* 1937~ İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı.
* 1938~ Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi icad etti.
* 1938~ ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinasını icad etti.
* 1939~ İngiltere İlk Çamaşır makinası üretildi.
* 1939~ ABD de HP şirketi Analog verileri digitale çeviren Pulse-code modulation systemini geliştirdi.
* 1939~ II Dünya savaşı başladı (1945′de sona erdi ).
* 1942~ ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı.
* 1942~ İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı.
* 1943~ Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı.
* 1945~ ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl JaponyanınNagazaki ve Hirosima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II dünya savaşı sona erdi.
* 1945~ ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı.
* 1946~ ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar.
* 1947~ ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı.
* 1947~ ABD li Edvin LAND poloroid fotoğraf makinasını icad etti
* 1947~ ABD Transistörün teorisi geliştirildi.
* 1948~ ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistörü icad ettiler.
* 1951~ ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı.
* 1951~ ABD john ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC’ı yaptılar.
* 1953~ ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı.
* 1953~ İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler.
* 1957~ SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı.
* 1958~ ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular.
* 1958~ ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icad edildi.
* 1958~ ABD Alman asıllı von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasınısağladı.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=120008
* 1960~ ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi.
* 1961~ SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu.
* 1962~ ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı.
* 1964~ ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti.
* 1966~ ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı.
* 1967~ G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp nakini gerçekleştirdi.
* 1969~ ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı.
* 1969~ ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular.
* 1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üretti.
* 1971 SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.
* 1972~ İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti.
* 1973~ SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu.
* 1974~ ABD Değişik bilgisayarların kominikasyonu için TCP/IP protokolu geliştirildi.
* 1974~ ABD Bar Code uygulaması başlatıldı.
* 1975~ ABD MicroSoft adlı yazılım şirketi kuruldu.
* 1976~ ABD İntel tarafından 4.77 MHz hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi.
* 1981~ ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı.
* 1982~ Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompact diski (CD) üretti (Sony ile ayni zamanda).
* 1982~ ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.
* 1983~ ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı.
* 1984~ ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı.
* 1984~ ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti.
* 1985~ ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi.
* 1985~ Avrupada Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.
* 1986~ SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi.
* 1986~ ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi.
* 1990~ ABD World Wide Web anons edildi.
* 1991~ ABD Avrupanın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu.
* 1992~ ABD Sanal gerçeklik tasarlandı.
* 1992~ Ozon tabakasındaki delik Güney amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı.
* 1997~ ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı
* 1997~ ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı.
* 1997~ ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparovuyendi.
* 2000~ ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar.
kronolojide verilen buluşları bilim adamları ve icatları kronolojik sıralama buluşlar kronolojik buluşlar ve kronolojik sıra buluşların kronolojik sırası elektronikte kronolojik sıra en önemli buluşların kronolojik sırası herhangi teknolojik ürünün kronolojik sırası icat ve buluşlar kronolojik sıra icat ve buluşlar kronolojik sıra icatlar ve buluşlar 1 ile 1000 arası kronolojik tarih icatların kronolojik sırası kronolojide bulunan buluşlar kronolojide ki buluşlar kronolojide ve buluşlar kronolojide verilen buluşlar (tip) kronolojide verilen buluşlar ile ilgili bilgi kronolojide verilen buluşlar ilgili bilgiler kronolojide verilen buluşlar nelerdir? kronolojide verilen buluşlarla bilgi topla kronolojide verilen buluşlarla ilgili yazı kronolojide verilen buluşlarla vikipedi kronolojide verilen bulüşlar kronolojide verilenbuluşlar. kronolojide verılen buluşlar kronolojideki verilen buluşlar kronolojik buluşlar buluşlar kronolojisi verilen buluşlar kronolojiye verilen buluşlar kronolojiye verilen buluşlar ile ilgili bilgiler kronolojiyi verilen buluşlar
alıntıdır