Çok zor doldurulduğu için, gereksiz ve yorucu bir iş yükü olarak görülen adey, “Adamı Deli Etme Yöntemi” olarak algılanabilir, açıklanabilir. :) Çünkü bu formların 10 tanesini arka arkaya girmek durumunda kalan bir öğretmenin, yaşam damarlarından biri kopmuşçasına hayattan kopar ve kafayı sıyırması muhtemeldir.
Adey, Milli Eğitim Bakanlığı’nın devamsız öğrencilerin takibini yapabilmek için geliştirmiş olduğu bir uygulamadır. Öğrenci devamsızlıklarının veli işbirliğiyle çözülmesi konusunda resmi sorumluluklar geliştirme yöntemi olarak tasarlanmıştır. Gerçek açılımı “Aşamalı Devamsızlık Yönetimi” olan ADEY, kısaca şöyle özetlenmiştir:
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=124982
Devamsızlıkla ilgili olarak veliler eğitim öğretim yılı başında bilgilendirilir. e-Okulda çocuk ve veli bilgileri her eğitim öğretim döneminde güncellenir . Çocuğun izinli olduğunu ve geç kaldığını gösteren belgeler matbu hale getirilir. Çocukların devamsızlık yapmasını etkileyen okul yakınındaki mekân sahiplerine (İnternet kafe, oyun salonu vb) yönelik bilgilendirme çalışması yapılır. Okul Risk Takip Kurulu (Okul RİTA) kurulur. Risk İhtiyaç Değerlendirmesi Formu (RİDEF) doldurulur.
Temel Uygulamalar ADEY için çocuğun devamsızlıkları her gün düzenli olarak e-Okula işlenir. Çocuk okula bir veya yarım gün devamsızlık yaptığı takdirde telefonla velisi/ailesi aranır ve/veya yüz yüze görüşülür. Riskli devamsızlığı e-Okuldan takip edilir. Uygulanacak Aşamalı Eylem Planları, Eylemler ve Müdahaleler Riskli devamsızlığı olan çocukların, devamsızlık tipi belirlenir ve Aşamalı Eylem Planlarından birisi seçilir. Aşamalı Eylem Planına uygun eylem ve müdahaleler gerçekleştirilir ve e-Okulda Eylem/Müdahale ekranına işlenir. Çocuk okula dönmezse İlçe Risk Takip Kuruluna (İlçe RİTA) durum bildirilir veya hukuki yaptırım başlatılır. Çocuk okula dönerse en az iki dönem durumu izlenir.

alıntıdır