MİNİK İMAM

Cerm Kabilesi, Yemen ile Medine arasında, yol üzerinde bir bölgede yaşıyordu. Gelip geçen ticaret kervanları ihtiyaçlarını gidermek ve bir süre dinlenmek için Cerm Kabilesi’ne uğrarlardı. Gece gündüz yapılan neşeli sohbetlerde tüm Arabistan’da olup bitenler konuşulurdu. Kabilenin küçüğü Amr bin Seleme bu sohbetlerden çok hoşlanır, anlatılanları ilgiyle ve dikkatle dinlerdi. Sohbet döner dolaşır ve mutlaka Peygamber Efendimize gelir, O’nun Medine’de yaptıklarından bahsedilirdi. Peygamber Efendimizi bu sohbetlerden tanıyan Amr, onu hiç görmediği halde çok sevmişti. Her yeni kervan mutlaka Peygamber Efendimize inen Kur’an ayetlerinden de bahsederdi. Sohbetin en heyecan verici bölümü Kur’an ayetlerinin konuşulduğu bölümdü. Kur’an muhteşemdi. Amr bin Seleme Kur’an’a hayran olmuştu. Okunan ayetler onu çok etkiliyor, hayatına yön veriyordu. Bu yüzden, ne zaman Medine tarafından bir kervanın yaklaştığını görse yeni bir ayet ya da surenin inip inmediğini öğrenmek için merakla beklerdi. Zeki bir çocuk olan Amr duyduğu her yeni ayeti ya da sureyi ezberliyordu. Bu sayede Kur’an’ın büyük bir bölümünü ezberlemeyi başarmıştı.

Mekke fethedildikten sonra Cerm Kabilesi Müslüman olma kararı aldı. Kabilelerini temsil edecek bir grup oluşturarak Peygamber Efendimize gönderdiler. Medine’ye gidenler arasında küçük Amr’ın babası Seleme de vardı. Seleme, Müslüman olmak için can atıyordu.

Dönüşte heyecanla karşılanan grup, halkın meraklı bakışları arasında tüm yaşadıklarını anlattılar. Bu arada Amr’ın babası Seleme şöyle dedi:

— Vallahi ben size bir hak Nebî’nin yanından geliyorum. O bize namaz vakitlerini öğretti ve “Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun. Kur'ân'ı en çok bileniniz size imamlık etsin.” buyurdu.

Peygamber Efendimizin koyduğu ölçüye göre Kur’an-ı Kerim’i en iyi bilen, Kur’an’dan en fazla ayet ezberlemiş olan imam olacaktı. Uzun bir araştırmadan sonra Amr bin Seleme’den daha çok Kur’an bilgisine sahip kimse bulamadılar. Bu nedenle Amr’ı imam seçtiler.

Namazda, ön saflarda kabilenin büyükleri; dedeler, amcalar ve ağabeyler vardı. Sonra çocuklar dizilmişlerdi. En arkada da yaşlı teyzeler, kadınlar ve kızlar vardı. Amr, Kur’an bilgisi sayesinde yedi-sekiz yaşlarında olduğu halde kabilesinin imamı olmuş, herkesin önüne geçmişti.

Minik İmam Amr bin Seleme’nin ailesi fakir olduğundan onun yamalı, sarı, küçük bir tek elbisesi vardı. Namaz kıldırırken secdede elbisesi sıyrılıyor, vücudu açılıyordu. Bir kadının “İmamınızın kıyafetini düzeltin!” uyarısı üzerine Umman kumaşından bir elbise satın alıp ona giydirdiler. Bu yeni elbise onun için Müslüman olmaktan dolayı duyduğu sevinçten sonra ikinci büyük sevinç kaynağı oldu.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/showthread.php?p=131354

Daha sonra, Peygamber Efendimizle Medine’de görüşme heyecanını da yaşayan Minik İmam Amr, her geçen gün Kur’an bilgisini artırdı. Seksen yıla yakın süren hayatının sonuna kadar kabilesinin imamı olarak kalmayı başardı.

[ Musa Mert ]
( Diyanet Çocuk Dergisi, Haziran 2012, sayfa: 16, 17)
kaynak: https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater