Açık alınla:Başarı, şeref, övünç ve dürüstlükle."Hemen her işten açık alınla çıkar onlar."