2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI………… İLKÖĞRETİM OKULU 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.
Adı: Soyadı: No:
GÜZEL AHLÂK

Güzel huylu, güzel ahlâklı bir insanla karşılaşınca âdeta heyecanlanıyorum; çevresinde pervane olasım geliyor; yüzünü, ellerini öpmek geliyor içimden, her emrine baş eğmek, her sözünü içime sindirmek istiyorum...Güzel ahlâk, en güzel yüzlerden güzel, servi boylardan güzel; ağaçlardan, çiçeklerden güzel; en tatlı azıklardan daha tatlı...
Bence ne ağaç, ne toprak, ne yıldız, hiçbir şey insanın iç güzelliği kadar güzel değil! Yerlerde, göklerde hiçbir nitelik, bizim o güzelliğimiz ile boy ölçüşemez, o güzelliğin verdiklerini veremez; tattırdıklarını tattıramaz; duyurduklarını duyuramaz.
İçimiz çirkinse, sırmalar giyinsek süslenemeyiz. Kabaysak, hoyratsak, budalalığa gönül vermişsek, insan erdemlerine ulaşamayız. Kişi ancak kalbiyle güzel olabilir! İçinde gizlediği zenginliklerle göz alabilir, insan kalplerini kazanabilir...
SORULAR

1- Güzel ahlâklı insanlar yazarı nasıl etkilemektedir? (10)2- Yazar, “güzel ahlâk”ı nelerle karşılaştırıyor? (10)3- Yazara göre kimler insan erdemlerine ulaşamaz?(10)


4-Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarfların çeşidini tablodan bularak işaretleyiniz.(10)

Durum z.
Yer-yön z
Zaman z.
Miktar z.
Soru z.
Öfkeyle kalkan zararla oturur.

Haberi alınca hemen yola çıktı

Tüm öğrenciler aşağı insin.

Başvuru sırasında çok bekledik.

Beni neden aramıyorsun?


5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?(10)
A)Bu kitabı yazalı beş yıl oldu.
B)Bahçede 4-5 çocuk oynuyordu.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/turkce-dersi/45321-2007-2008-turkce-7-sinif-1-donem-2-yazili-sorulari.html#post93083
C)Marmaris’te 2000 hektar orman yandı.
D)Baktım,termometre 30 dereceyi gösteriyordu.
6-Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin yapılarını tablodan bularak işaretleyiniz.(10)

Basit fiil
Türemiş fiil
Bileşik fiil
Elimizi çabuk tutmalıyız.Bahçedeki çiçekleri suluyor.Babasına teşekkür etti.Haberi alınca kahroldu.Elbisenin ütüsü bozulmuş
7-Aşağıdaki cümleler anlamına göre nasıl cümlelerdir?Yandaki boşluklara yazınız.(10)
Bir gece ansızın gelebilirim.(……………………………….)
Annesini ve babasını unutmadı.(…………………………..)
Tüh!Yine yenildik!(……………………………)
Ne ağlarsın benim zülfü siyahım?(……………………….)
Güneş toprağı yeni yeni ısıtıyor.(………………………….)
8-Aşağıdaki yazıyı kompozisyon kurallarına uyarak tamamlayınız(30)
“Şu anda balkondayım. Yanımda babaannem var. Babam içeri gitti. Kitap yazıyor galiba. İki satır da benim katkım olsun. Garibim babaannem de mahzun mahzun bir ateş topu gibi görünen güneşin batışını izliyor. Annemin üstünde değişik renkte bir şal var. ………………..”
BAŞARILAR…