TİRYAKİ HASAN PAŞA

Tİiryaki Hasan Paşa Kanije Kalesi savunmasının efsanevî kahramanıdır. O dört bin Türk askeri ile kırk bin kişilik bir düşman ordusuna yetmiş gün dayandıktan sonra onları perişan etti. Bu olay dünya tarihinin şanlı bir sayfasıdır.
Tiryaki Hasan Paşa Enderûn’da (Saray okulu) yetişmişti. 1574’te bir süre sarayda Sultan III. Murad’ın yanında çalıştı. Sonra yirmi yıl kadar Zigetvar Beyi ve Beylerbeyi oldu. Tiryaki Hasan Paşa bir savaşta tek başına çarpışmayı göze alan cesur bir komutandı. Bir süre de Bosna ve Kanije Beylerbeyi oldu. Hasan Paşa Kanije kumandanı iken bir gün Romalı İspanyol Fransız ve Macarlardan oluşan kırk bin kişi kadar bir düşman ordusu tarafından kalesinin kuşatılmış olduğunu gördü.
Bu on misli üstün güç karşısında Tiryaki Hasan Paşanın cesareti kırılmadı. O yılmadı ve yetmiş gün düşman kuşatmasına dayandı. Bu arada bir çok askerlik oyunları ve hileleri ile düşmanı darmadağın etti ve birçok silahı ganimet olarak ele geçirdi.
Bu siz zafer Hasan Paşanın ismini yükseltti ve şöhretini arttırdı. Kendisine vezirlik rütbesi elmaslı bir kılıç ve üç at gönderilerek tebrik edildi.
Kaynak: ReformTürk http://www.reformturk.com/turk-buyukleri/56974-tiryaki-hasan-pasa.html#post116260
Tiryaki Hasan Paşa uzun süre Bosna ve sonra Rumeli genel valiliği yaptı. Bu sırada bir çok kıyayı sindirerek memleketin âsâyişini korudu.
Tiryaki Hasan Paşa 1611 yılında öldü.