"Eğitim" ve "öğretim" kelimelerinin sözlük anlamı TDK Güncel Türkçe Sözlükte şöyle açıklanmış:

eğitim
1. isim Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye
"Sadece kolejinizde değil eğitim işlerinin tümünde güvenilir bir danışman olabilirim." - N. Hikmet
2. eğitim bilimi Eğitim bilimi

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

•eğitim almak
•eğitim vermek


Birleşik Sözler

•eğitim alanı
•eğitim bilimi
•eğitim dönemi
•eğitim enstitüsü
•eğitim fakültesi
•eğitim kurumu
•eğitim programı
•formel eğitim
•görsel-işitsel eğitim
•hizmet içi eğitim
•informel eğitim
•işbaşında eğitim
•karma eğitim
•lisansüstü eğitim
•meslek içi eğitim
•millî eğitim
•moral eğitim merkezi
•örgün eğitim
•sargın eğitim
•taşımalı eğitim
•teknik eğitim
•temel eğitim
•uzaktan eğitim
•yaygın eğitim
•beden eğitimi
•beslenme eğitimi
•moral eğitimi
•yeterlik eğitimi
•yetişkin eğitimi


öğretim
1. isim Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
2. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi

Birleşik Sözler

•öğretim bilgisi
•öğretim elemanı
•öğretim görevlisi
•öğretim programı
•öğretim üyesi
•öğretim yardımcısı
•öğretim yılı
•açık öğretim
•etkin öğretim
•ilköğretim
•ortaöğretim
•teknik öğretim
•temel öğretim
•yaygın öğretim
•yükseköğretim
•dil öğretimi
•gece öğretimi