Bireysel Farklılıklarımız
Birey:Toplumları oluşturan benzer ve farlı özellikleri bulunan,toplum içinde oluşan insanların her birine birey denir.
Bireysel özellikler: İnsanları birbirinden ayıran, bizi biz yapan özelliklerimizdir.Bu özelliklerimiz sayesinde diğer insanlardan ayrılırız.Bireysel özellikler;
Fiziksel Özellikler
Duygusal Özellikler
Zihinsel Özellikler olarak üçe ayrılır.

Fiziksel Özellikler: Boy,kilo,göz rengi,saç rengi gibi dışarıdan bakınca fark edilen özelliklerdir.Yani bireylerin dış görünüşlerine fiziksel özellikler denir.Fiziksel özelliklerimizi ailemizden alırız.

Duygusal Özelliklerimiz: Yaşamımız boyunca başımızdan geçen aynı olaylar her bireyde farklı duygulara neden olur.
Korkularımız Üzüntülerimiz
Sevinçlerimiz Heyecanlarımız
Sevdiklerimiz Sevmediklerimiz
Utançlarımız Nefret ettiklerimiz
Şaşkınlıklarımız Hoşlanmadıklarımız
Kimimiz güleçtir,kimimiz somurtkan,kimimiz karanlıktan korkar,kimimiz hayvanlardan.

Zihinsel Özellikler: Düşünce,bilgi ve yeteneklerimiz.Hepimizin düşüncesi,ilgi ve yeteneği farklıdır.
Çınar’ın fiziksel özelliklerini dış görünüşünden anlayabiliriz.Duru ve Ada’nın kişisel özelliklerini anlamamız için Duru ve Ada ile arkadaş olmamız gerekir.Onları yakından tanımamız gerekir.
İnsanların farklılıklarının yanında bazı benzerlikleri de vardır.Örneğin tüm insanların temel ihtiyaçları ortaktır.(beslenme ,barınma,giyinme).Tüm insanların saygı,sevgi,üzüntü ve sevinç gibi ortak duyguları vardır.
Bireysel farklılıklara saygı duymalıyız.Farklılıkları kabul etmek bireylerin barış ve huzur içinde yaşamasını sağlar.
İnsanların sahip olduğu fiziksel ,zihinsel ve duygusal özellikler onların kişiliklerinin bir parçasıdır.Kendi özelliklerinin farkında olan bireyler kendilerini bu alanda geliştirerek başarıyı yakalayabilirler.