ekosistem: Doğada birbiriyle etkileşim içinde olan canlılar ile cansız çevrelerin oluşturduğu bütün. Bir deniz, bir orman, yaşadığınız yerdeki bir göl ya da akarsu birer ekosistemdir.


habitat: Bir grup organizmanın yaşadıkları yer, yaşam ala­nı olarak ifade edilir. Okyanus, çayırlık, çöl vb. bir habitat olabilir. Örneğin hamsinin habitatı Karadeniz, inci kefalinin habitatı Van Gölü’dür.


popülasyon: Bir habitatta yaşayan, aynı türden bireylerin oluşturdu­ğu topluluğa denir. Örne­ğin bir gölde yaşayan sazan balıkları bir popülasyon oluşturur. Uludağ’daki geyikler, Karadeniz’deki hamsi­ler popülasyona örnek verilebilir.


tür: Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, kendi aralarında üreyip verimli döller meydana getiren canlıların oluşturduğu topluluk. Buna göre aslan, geyik, köpek, çam ağacı, erik ağacı vb. birer türdür.