Yerleşik hayata ilk geçen Türk Devleti hangisidir? Hangi Orta Asya Türk devlete ilk yerleşik hayata geçti hakkında kısaca bilgiler.
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden ilk olarak yerleşik hayata geçen devlet Uygurlar‘dır. Uygurlardan önce bağımsızlığına düşkün olan Türkler, Çin baskısı gibi nedenlerle sürekli yarı göçebe hayatı yaşadılar.
Uygurlar aynı zamanda Türk sanatının geliştiği ilk Türk devletidir. Bu devlet zamanında 2 katlı evler mesken olarak kullanıldı. Bu da gösteriyor ki, uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti.