Kasanınİçindeki Parçalar ve Görevleri


Anakart:Anakart bilgisayarınızın bütün parçalarının ve çevre birimlerinin bağlandığı vebu birimlerin arasındaki iletişimi sağlayan elektronik devredir. Anakart,bilgisayarı ilk açtığınızda çalışan yazılım olan BIOS'u (Basic Input/OutputSystem) barındırır. Diğer parçalar doğrudan üzerine "takılır"(İşlemci, RAM, sabit sürücü, ekran kartı gibi).
RAM: RAM bilgilerin geçici olarakdepolandığı bir hafıza türüdür. Bilgisayarlar genellikle o an üzerindeçalıştıkları programlar ve işlemlerle ilgili bilgileri RAM denen bu hafızaparçasında tutarlar.
Kasa: Bilgisayar kasasınıbilgisayarın kabuğu ve iskeleti olarak düşünebiliriz, içine yerleştirilenparçalara destek olduğu ve onlar için askı görevi gördüğü için isketeletebenzetilebilir.
Güç kaynağı: Güç kaynağı, prizdenelektriği alıp onu bilgisayarınızın değişik parçaları için gereksinimduydukları değişik gerilimlere ayarlayan parçadır.
İşlemci: İşlemci, ya da MİB (Merkeziİşlem Birimi) (ingilizce adı CPU - Central Processing Unit), bilgisayarın beynidiyebileceğimiz parçasıdır. Bilgisayarın gerçekleştirdiği işlemlere temeloluşturan hesaplamaları yapan parçadır.

Sabit sürücü
: Sabit sürücü, bilgisayarınızdaki bilgileri bilgisayarınızçalışmıyorken (bilgisayar elektriğe bağlı değilken ya da kapalıyken) sağlıklıbir şekilde saklamak için kullanılan hafıza türüdür.

Disket sürücü
:Bilgisayarın disketleri okuyan parçasıdır. Ancak günümüzdeveri hacimlerinin büyümesi ve hemen her türlü yazılımın ya da verinin CD'ler yada flash diskler aracılığıyla taşınması nedeniyle önemleri azalmıştır.

CD sürücü: Bir CD sürücü, CD'yetutulan lazer ışının optik yansımalarını okuyan bir bilgisayar parçasıdır. BirCD sürücü, CD üzerindeki çukurları okumak üzere standart bir kırmızı lazerkullanır.

DVD sürücü
: DVD sürücü, DVD'ye tutulan lazer ışının optik yansımalarınıokuyan bir bilgisayar parçasıdır. Bir DVD sürücü, DVD üzerindeki çukurlarıokumak üzere standart bir mavi lazer kullanır.

Ekran kartı
: Ekran kartı, bilgisayarın yaptığı işlemlerin sonuçlarını, CRTmonitörler, LCD monitörler ya da projeksiyon cihazları üzerinden bizimalgılayabileceğimiz şekilde görüntülere dönüştüren bilgisayar parçasıdır
-Ses kartı: Bilgisayarımızdan sesalmamızı sağlayan bilgisayarımızdaki seslerin işlenip kulağımıza müzik konuşma
ses efekti olarak duyulmasını sağlayan parçadır. Yine ses kartını bulmak içinhoparlörümüzden çıkan
ses kablosunu takip etmek yeterlidir. Anakart üzerindeki pcı yuvalarna doğrudanbağlanan parçalardan biridir