Neden vergi vermeliyiz?

Devlet, topladığı vergilerle yine vatandaşların huzur ve refahı için onlara çeşitli hizmetler sunar. Devletin eğitim, sağlık, güvenlik, adalet gibi temel hizmetleri yerine getirdiği yaptığı harcamaların önemli bir kaynağı topladığı vergilerdir. Bu vergilerin ülke ekonomisine çok önemli bir katkısı vardır. Örneğin, devletin topladığı vergilerle okul, yol, hastane, kütüphane, park vb. hizmetleri yerine getirir. O yüzden herkes kazancı oranında vergisini ödemelidir. 1990 yılından itibaren her mart ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır. 1999 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Kimlik Numarası uygulamasına geçilerek vatandaşların ödemeleri kayıt altına alınmaktadır.
Vergi vermek vatandaş sorumluluğudur. Anayasamızda vergi verme şu şekilde düzenlenmiştir
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
Madde 73-
Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.